Advisory Board

Advisory Board

I Gothia Forums Advisory Board finns relevant kompetens från industri, akademi och sjukvård representerade. Advisory Board är ett samverkande och rådgivande organ och verkar för att Gothia Forums verksamhet styrs av dagens behov och morgondagens utmaningar.

Representanter för Göteborgs universitet (Sahlgrenska akademin), Chalmers, Västra Götalandsregionen (VGR), Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Roche, Pfizer, AstraZeneca, Swedish Medtech, ASCRO samt LIF (Läkemedelsindustriföreningen), ingår i Advisory Board.

Medlemmar

Sjukvård / region


Jan Kilhamn, ordförande, FoU-chef Hälso- och sjukvård, VGR
Caterina Finizia, FoUUI-direktör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, VGR
Marta Persson, områdeschef FoUU, Folktandvården, VGR
Jenny Almkvist, Regionutvecklare - Life Science, Regional utveckling FoUU, VGR
Agneta Holmäng, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Ann-Sofie Cans, Styrkeområdesledare, Livsvetenskaper och teknik, Chalmers
Alessio Degl' Innocenti, verksamhetchef, Gothia forum 

Industri

Thomas Andersson, Clinical  Vice President CV/CKD, AstraZeneca
Christoph Varenhost, Country Medical Director, Pfizer
Margareta Olsson Birgersson, medicinsk chef, Roche
Petrus Laestadius, Executive vice president, Swedish Medtech
Peter Asplund, Managing Director, ASCRO (Quintiles)
Maria Fagerquist, FoU/R&D, Läkemedelsindustriföreningen (LIF)

Sara Larsen, Chef för kliniska prövningar Novo Nordisk, rep. LIF

Lars-Erik  Eriksson, Industrikonsult, Trialbee