Aktuella utlysningar

Aktuella utlysningar


Följande finansiering kan sökas för forskning och innovation med anknytning till covid-19.

  • Vinnova, bilateralt samarbete med Indien inom hälsa och AI inför utmaningar som Coronaviruset (sista ansökningsdag 28 augusti).
     
  • Vinnova, utlysningar för att finansiera hälsorelaterade innovationsprojekt och förstudier. Dessa ska bidra till att dämpa utbredningen och effekterna av covid-19 pandemin och förhindra framtida pandemier (sista ansökningsdag 28 augusti)
     
  • AFA Försäkring, projekt kring hur den pågående smittspridningen av Covid-19 påverkar arbetslivet, arbetsmiljö och hälsa, arbetsmiljöarbete samt förutsättningar för ledarskap (sista ansökningsdag 1 oktober, ansökningar hanteras löpande).
  • Akututslyning 2020, för att säkerställa framtida tillgänglighet av data/forskningsmaterial av akut karaktär för forskning inom Formas och Fortes ämnesområden. (ansökan kan skickas in löpande fram till 31 augusti)

För stöd vid Vinnova ansökningar kontakta Innovationsplattformen.

För stöd vid övriga ansökningar, kontakta Grants office, Gothia Forum 
Stödet erbjuds främst till medarbetare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

 

Kontakt Louise

Kontakt

Louise de Verdier
Projektledare
Telefon
0700- 82 41 50