Aktuella utlysningar

Aktuella utlysningar


Följande finansiering kan sökas för forskning och innovation med anknytning till covid-19.

EU – EU4Health – “Action grants to support implementation of best practices on the ground with direct impact on the effort to tackle mental health challenges during COVID-19” En utlysning inom EUs folkhälsoprogram, EU4Health, med specifika krav för samarbete och förväntade resultat. Läs mer här eller kontakta Grants Office. (Sista ansökningsdag 25 januari 2022)

EU: Sammanställning av insatser inom EU, fokus forskning och innovation

EU: European Research Area (ERA) corona platform

Kontakt:
För stöd vid Vinnova-ansökningar kontakta Innovationsplattformen.

För stöd vid övriga ansökningar, kontakta Grants office, Gothia Forum 
Stödet erbjuds främst till medarbetare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

 

Kontakt Louise

Kontakt

Louise de Verdier
Projektledare
Telefon
0700- 82 41 50