Aktuella utlysningar

Aktuella utlysningar


Följande finansiering kan sökas för forskning och innovation med anknytning till covid-19.

Hjärt-Lungfonden - Extra anslag 2021 för covid-19 relaterad forskning:
Hjärt-Lungfonden har beslutat att genomföra ytterligare en extra satsning på covid-19, där forskare kan söka anslag för forskningsprojekt med anknytning till hjärt-, kärl och/eller lungsjukdom. En del av budgeten är reserverad till forskning av efterförloppet av covid-19 där sjukdomen orsakat sena komplikationer på hjärta-kärl och/eller lungor. Stödet söks som ett ettårigt projektbidrag, max 1 000 000 kr. Läs mer här. (Öppnar 19 januari, stänger 9 februari 2021)
 

SciLifeLab – Call for proposals: Covid-19 pandemic research and preparedness. SciLifeLab koordinerar, tack vare ett miljonstöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, flera insatser för att bekämpa den pågående pandemin. Fem nya utlysningar öppnar inom kort. Läs mer om utlysningen här. Kort deadline! 

  • Call 1: Proposals from existing research areas (RAs) in the SciLifeLab-KAW COVID-19 program (Stänger 15 januari 2021)
  • Call 2: Proposals from individual scientists with new contributions to the SciLifeLab-KAW COVID-19 research program (Stänger 15 januari 2021)
  • Call 3: New KAW supported COVID-19 research program on vaccine effects (Stänger 15 januari 2021)
  • Call 4: Laboratory preparedness for pandemics (Stänger 31 januari 2021)
  • Call 5: Data-driven life science (DDLS) on COVID-19 (Stänger 15 januari 2021)

Vinnova: Samarbete med Indien – företagsdrivna forsknings- och innovationsprojekt 2020. Riktar sig till företag som vill samverka med företag i Indien i gemensamma forsknings- och innovationsprojekt med koppling till covid-19. Läs mer här. (öppnar 1 februari 2021, sista ansökningsdag 6 april 2021)

SmartEES SmartEEs203-2020 call: support to Innovative Companies to digitalise their businesses and access new markets by integrating Flexible and Wearable Electronics technologies (FWE) into advanced products / series of products and services. (Flera ansökningsomgångar fram till 31 augusti 2021)

EU: Sammanställning av insatser inom EU, fokus forskning och innovation

EU: European Research Area (ERA) corona platform

Kontakt:
För stöd vid Vinnova-ansökningar kontakta Innovationsplattformen.

För stöd vid övriga ansökningar, kontakta Grants office, Gothia Forum 
Stödet erbjuds främst till medarbetare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

 

Kontakt Louise

Kontakt

Louise de Verdier
Projektledare
Telefon
0700- 82 41 50