Aktuella utlysningar

Aktuella utlysningar


Följande finansiering kan sökas för forskning och innovation med anknytning till covid-19.

Vetenskapsrådet - Projektbidrag för forskning om postcovid
Syftet med projektbidraget är att finansiera forskning om postinfektiöst tillstånd med kvarstående eller sena symptom efter genomgången covid-19 (postcovid). Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag. Läs mer här. (Öppnar 2 juni, sista ansökningsdag 17 augusti)

Forte - Forskning om funktionshinder 2021
Syftet med utlysningen är att bidra till ökad och fördjupad kunskap om vad som hindrar eller främjar delaktighet för personer med funktionsnedsättning och ska ha en koppling till effekter och konsekvenser av covid-19-pandemin. Läs mer här. (Sista ansökningsdag 22 juni)

Vinnova - Omställning av en bransch eller ett samhällsfenomen i spåren av pandemin hösten 2021 Syftet med denna satsning är att bidra till att utnyttja den tuffa tid som pandemin innebär till att ställa om utpekade branscher och områden inför framtiden. Vinnova ger stöd till initiativ som har potential att genom innovation stötta samhället i en utmanande tid. Ansökningar ska vara inom ett av områdena: kollektivt resande, kultur, rehabilitering på distans, social oro.
Läs mer här. (Sista ansökningsdag 28 september)

SmartEES SmartEEs203-2020 call: support to Innovative Companies to digitalise their businesses and access new markets by integrating Flexible and Wearable Electronics technologies (FWE) into advanced products / series of products and services. (Flera ansökningsomgångar fram till 31 augusti 2021)

EU: Sammanställning av insatser inom EU, fokus forskning och innovation

EU: European Research Area (ERA) corona platform

Kontakt:
För stöd vid Vinnova-ansökningar kontakta Innovationsplattformen.

För stöd vid övriga ansökningar, kontakta Grants office, Gothia Forum 
Stödet erbjuds främst till medarbetare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

 

Kontakt Louise

Kontakt

Louise de Verdier
Projektledare
Telefon
0700- 82 41 50