Aktuella utlysningar

Aktuella utlysningar


Följande finansiering kan sökas för forskning och innovation med anknytning till covid-19.

EU – Citizens, Equality, Rights and Values Programme /CERV) - CERV-2021-CHILD
Syftet med utlysningen är kopplat till covid-19-pandemins negativa konsekvenser för barn. Detta görs genom att främja beaktandet av barns rättigheter vid coronaåtgärder. Läs mer här. (Sista ansökningsdag 7 september)

EU- Personalised medicine and infectious diseases: understanding the individual host response to viruses (e.g. SARS-CoV-2) - HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-07
En utlysning inom Horisont Europa med specifika krav för samarbete och förväntade resultat. Läs mer här. (Sista ansökningsdag 21 september)

Vinnova - Omställning av en bransch eller ett samhällsfenomen i spåren av pandemin hösten 2021 Syftet med denna satsning är att bidra till att utnyttja den tuffa tid som pandemin innebär till att ställa om utpekade branscher och områden inför framtiden. Vinnova ger stöd till initiativ som har potential att genom innovation stötta samhället i en utmanande tid. Ansökningar ska vara inom ett av områdena: kollektivt resande, kultur, rehabilitering på distans, social oro.
Läs mer här. (Sista ansökningsdag 28 september)

EU: Sammanställning av insatser inom EU, fokus forskning och innovation

EU: European Research Area (ERA) corona platform

Kontakt:
För stöd vid Vinnova-ansökningar kontakta Innovationsplattformen.

För stöd vid övriga ansökningar, kontakta Grants office, Gothia Forum 
Stödet erbjuds främst till medarbetare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

 

Kontakt Louise

Kontakt

Louise de Verdier
Projektledare
Telefon
0700- 82 41 50