Aktuella utlysningar

Aktuella utlysningar


Följande finansiering kan sökas för forskning och innovation med anknytning till covid-19.

Vetenskapsrådet - Bidrag till forskningsmiljö för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin
Syftet med bidraget är att ge forskare möjlighet att i nationell samverkan genomföra uppföljningsstudier av covid-19-vaccin som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som bidrar till en beständig infrastruktur för framtida uppföljningsstudier. Läs mer här. (Öppnar 23 mars, sista ansökningsdag 13 april)

Horisont Europa - utlysningar kopplat till covid-19 med deadline 6 maj
Fyra nya topics  ”Public Health Emergency action on COVID-19 Variants” har publicerats på Funding and Tenders portalen. Läs mer på EU-kommissionens pressrelease eller följ länkarna nedan, leder till utlysningstexten:

HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-01: FAIR and open data sharing in support to European preparedness for COVID-19 and other infectious diseases

HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02: Research infrastructure services for rapid research responses to COVID-19 and other infectious disease epidemics

HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-01: Vaccines & therapeutic clinical trials to boost COVID-19 prevention and treatment

HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-02: Cohorts united against COVID-19 variants of concern

SmartEES SmartEEs203-2020 call: support to Innovative Companies to digitalise their businesses and access new markets by integrating Flexible and Wearable Electronics technologies (FWE) into advanced products / series of products and services. (Flera ansökningsomgångar fram till 31 augusti 2021)

EU: Sammanställning av insatser inom EU, fokus forskning och innovation

EU: European Research Area (ERA) corona platform

Kontakt:
För stöd vid Vinnova-ansökningar kontakta Innovationsplattformen.

För stöd vid övriga ansökningar, kontakta Grants office, Gothia Forum 
Stödet erbjuds främst till medarbetare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

 

Kontakt Louise

Kontakt

Louise de Verdier
Projektledare
Telefon
0700- 82 41 50