Välkommen till Nationell biobankskonferens i Göteborg 2019

För andra gången anordnar Biobank Sverige en nationell biobankskonferens. Under dagarna samlas runt 250 deltagare för att presentera och diskutera biobanksfrågor i Sverige. Vi får information om sjukvårdsintegrerad biobankning, den nya biobankslagen och ISO-standarden, IT-innovationer, den nationella satsningen Biobank Sverige, aktuell forskning och mycket mer. Under kvällens middag finns det möjlighet att fortsätta diskussionerna med kollegor från hela landet.

När: 26-27 mars 2019
Var: Svenska Mässan, Göteborg

Konferensen är en mötesplats för forskare och personal från hälso- och sjukvård, akademi och industri som arbetar inom eller intresserar sig för biobanksområdet. 

Nationell biobankskonferens arrangeras av Biobank Sverige. Vi på Biobank Väst är även år 2019 regional värd för konferensen. 

Boka in dagarna redan nu så hoppas vi på att ses i mars!
 

publicerad 2018-06-15
__________________________________________________________________________
 

Nytt material från Biobank Sverige till patienter och provtagande personal

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har Biobank Sverige uppdaterat det informationsmaterial som riktar sig till provgivare/patienter och provtagande personal. Biobankslagen säger att provtagare/patienter ska informeras och ge sitt samtycke till att deras prov sparas och för vilka ändamål de får användas.

Informationsmaterial till provgivare/patienter
Informationsmaterialet kan användas av vårdcentraler och provtagande enheter vid sjukhus för att informera provgivare/patienter om biobankslagen och sparade prov inom vården. Materialet finns tillgängligt på biobanksverige.se/alladokument/ och innefattar följande dokument:

G1. Ett sparat prov kan rädda liv – affisch i väntrum
G1a. Ett sparat prov kan rädda liv – digital affisch
G1b. Ett sparat prov kan rädda liv – ett mindre informationsblad som personal kan dela ut till provgivare/patienter vid provtagning
G2a. Till dig som lämnar prov – ett informationsblad som vårdpersonal kan dela ut till provgivare/ patienter med kallelser eller i väntrum

Lathund för provtagande personal 
En lathund till ordinerande och provtagande personal med syftet att underlätta för vårdpersonal när de ska lämna information om biobankslagen och sparande av prov i biobank finns också på plats på biobanksverige.se/alladokument/, H3. Lathund för provtagande personal.

Ett gemensamt material är viktigt för att provtagare/patienter ska mötas av samma information och rutiner oavsett var i landet de besöker vården. Landstingens/regionernas gemensamma dokument finns på Biobank Sveriges webbplats.

publicerad 2018-06-11
__________________________________________________________________________
 

Nyhetsbrev från Biobank Sverige

Här finns det senaste numret (nummer 20) av Biobank Sveriges nyhetsbrev.  Nyhetsbrev nr. 20

publicerad 2018-06-10
__________________________________________________________________________

 

Kontakta Biobank Väst

Besöksadress
Guldhedsgatan 10 C, 413 46 Göteborg