Aktuellt Biobank Väst

FORSKNINGSSTUDIE:

Är du 18 - 75 år och vill få kunskap om goda bakterier i din tarm?

Nu har du möjlighet att delta i en forskningsstudie kring hur faktorer som diet, tid och temperatur kan påverka kvaliteten på forskningsprov. Studien genomförs av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samarbete med Göteborgs universitet.

Delta i studien
Som deltagare i forskningsstudien bidrar du till ökad kunskap kring hur man på bästa sätt hanterar prover inför olika typer av analyser, något som i sin tur ger säkrare provsvar och en bättre medicinsk bedömning av olika sjukdomstillstånd. Om du väljer att delta får du, som en liten kompensation för din tid, information om din tarms goda bakterier och en matkasse med glutenfria produkter.

Provtagningen
Provtagningen sker vid två olika tillfällen och de deltagare som vill kommer inför andra provtagningstillfället att gå på en veckas glutenfri diet. Deltagare i studien lämnar blod som motsvarar mängden av ett halvt blodgivningstillfälle samt ett urinprov. Ett antal frivilliga tillfrågas också om att lämna ett avföringsprov för att analysera bakteriefloran i tarmen.

KONTAKT
Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att delta i studien!
Kontaktperson: Huma Zafar, huma.zafar@vgregion.se, tel 076-940 27 30

publicerad 2018-12-05
__________________________________________________________________________

Grundläggande kurs i biobankning

Den 25 mars 2019 håller Biobank Väst en grundläggande kurs i biobankning. Syftet är att ge grundläggande kunskap kring hur humana prov som sparas i biobanker får hanteras, förvaras och användas.

Vi lyfter viktiga legala aspekter, ger vägledning i hur olika ansökningar, avtal och dokument skrivs och hur prover för biobankning praktiskt bör hanteras.

Kursen riktar sig till verksamhetschefer, forskare, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor, ny biobankspersonal och andra som kommer i kontakt med biobankning.

PROGRAM
Måndag 25 mars 2019

10:30-10:45 Välkommen och introduktion av kursen
10:45-11:45 Introduktion till biobankning och biobankslagen. Kristina Lind, Biobank Väst.
11:45-12:45 Lunch
12:45-13:45 Etikprövning – hur fungerar det och vad bör man tänka på ur ett biobanksperspektiv? Wahida Sarwari, Biobank Väst/Core Facilities Sahlgrenska akademin.
13:45-14:30 Tillgång till prov för forskning – biobanksansökan och avtal. Wahida Sarwari, Biobank Väst/Core Facilities Sahlgrenska akademin.
14:30-14:45 Fika
14:45-15:30 forts. Tillgång till prov för forskning – biobanksansökan och avtal. Wahida Sarwari, Biobank Väst/Core Facilities Sahlgrenska akademin.
15:30-17:00 Viktiga aspekter vid provtagning och provhantering för biobankning. Kristina Lind, Biobank Väst.

Programmet är preliminärt.

PRIS: 1500 kr exkl. moms. I priset ingår fika, lunch och kursmaterial.
PLATS: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Kurslokal meddelas senare.
ANMÄLAN: Anmälan till grundläggande kurs i biobankning >>

Kursen hålls i anslutning till Nationell Biobankskonferens 2019. Nationell Biobankskonferens går av stapeln 26-27 mars 2019 på Svenska Mässan i Göteborg. Biobank Sverige arrangerar konferensen. Biobank Väst är lokal värd.
Klicka vidare till konferensens webbplats >>
För anmälan till Nationell Biobankskonferens 2019 och Grundläggande kurs i biobankning >>

publicerad 2018-11-14
__________________________________________________________________________

 

Nationell helpdesk för biobanksetik och juridik

Nu har Biobank Sverige öppnat tjänsten ELSI-helpdesk. ELSI-helpdesk riktar sig till forskare/doktorander och provsamlingsansvariga inom Sveriges landsting/regioner och universitet. Supporttjänsten erbjuder rådgivning och information om etiska, legala och sociala frågor som kan uppstå när man samlar in, hanterar och forskar på humana prov.

Forskning på prov och data väcker många etiska och juridiska frågor. Hur garanterar vi dataskydd när forskare delar prov och information? Hur ser vi till att skydda forskningsdeltagarnas integritet?

Helpdesken samordnas av Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) vid Uppsala universitet. Tjänsten erbjuder anpassat stöd för specifika forskningsprojekt. På så vis hoppas CRB:s experter kunna bidra till biobanksforskning med stark integritet.

Vare sig det gäller bioetiska frågeställningar, GDPR eller informerat samtycke, tveka inte att kontakta ELSI- helpdesk!

Mer information om ELSI finns på biobanksverige.se/elsi


Biobank Väst ingår i samverkan Biobank Sverige som arbetar för att skapa en nationell och långsiktig biobanksinfrastruktur.

publicerad 2018-11-08
__________________________________________________________________________

Delta i Nationell Biobankskonferens 2019

Nu är anmälan öppen till Nationell Biobankskonferens 2019. Årets tema är ”Biobank Sverige - från idé till verklighet”. Konferensen tar upp Biobank Sverige och arbetet med att bygga en nationell biobanksinfrastruktur, lyfter digitalisering och de senaste innovationerna inom biobankning. Dessutom får vi veta mer om regeringens life science satsning samt om lagar och regler som påverkar området. Vi diskuterar även hur vi ökar värdet av våra biobanksprover och kohorter.

När: 26-27 mars 2019
Var: Svenska Mässan, Göteborg

Mer information och länkar till anmälan finns på biobanksverige.se/nationellbiobankskonferens. Anmäl dig senast 15 januari 2019 för att få rabatterat pris.

Konferensen är en mötesplats för forskare och personal från hälso- och sjukvård, akademi och industri som arbetar inom eller intresserar sig för biobanksområdet. Nationell Biobankskonferens 2019 arrangeras av Biobank Sverige. Biobank Väst är lokal värd.

Varmt välkommen önskar programkommittén!

KONTAKT
Linda Paulson, chef Biobank Väst, sammankallande i programkommittén, linda.paulson@vgregion.se
Är du intresserad av att medverka som utställare kontakta biobank@meetx.se

publicerad 2018-10-25
__________________________________________________________________________
 

Välkommen till Nationell biobankskonferens i Göteborg 2019

För andra gången anordnar Biobank Sverige en nationell biobankskonferens. Under dagarna samlas runt 250 deltagare för att presentera och diskutera biobanksfrågor i Sverige. Vi får information om sjukvårdsintegrerad biobankning, den nya biobankslagen och ISO-standarden, IT-innovationer, den nationella satsningen Biobank Sverige, aktuell forskning och mycket mer. Under kvällens middag finns det möjlighet att fortsätta diskussionerna med kollegor från hela landet.

När: 26-27 mars 2019
Var: Svenska Mässan, Göteborg

Konferensen är en mötesplats för forskare och personal från hälso- och sjukvård, akademi och industri som arbetar inom eller intresserar sig för biobanksområdet. 

Nationell biobankskonferens arrangeras av Biobank Sverige. Vi på Biobank Väst är även år 2019 regional värd för konferensen. 

Boka in dagarna redan nu så hoppas vi på att ses i mars!
 

publicerad 2018-06-15
__________________________________________________________________________
 

Nytt material från Biobank Sverige till patienter och provtagande personal

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har Biobank Sverige uppdaterat det informationsmaterial som riktar sig till provgivare/patienter och provtagande personal. Biobankslagen säger att provtagare/patienter ska informeras och ge sitt samtycke till att deras prov sparas och för vilka ändamål de får användas.

Informationsmaterial till provgivare/patienter
Informationsmaterialet kan användas av vårdcentraler och provtagande enheter vid sjukhus för att informera provgivare/patienter om biobankslagen och sparade prov inom vården. Materialet finns tillgängligt på biobanksverige.se/alladokument/ och innefattar följande dokument:

G1. Ett sparat prov kan rädda liv – affisch i väntrum
G1a. Ett sparat prov kan rädda liv – digital affisch
G1b. Ett sparat prov kan rädda liv – ett mindre informationsblad som personal kan dela ut till provgivare/patienter vid provtagning
G2a. Till dig som lämnar prov – ett informationsblad som vårdpersonal kan dela ut till provgivare/ patienter med kallelser eller i väntrum

Lathund för provtagande personal 
En lathund till ordinerande och provtagande personal med syftet att underlätta för vårdpersonal när de ska lämna information om biobankslagen och sparande av prov i biobank finns också på plats på biobanksverige.se/alladokument/, H3. Lathund för provtagande personal.

Ett gemensamt material är viktigt för att provtagare/patienter ska mötas av samma information och rutiner oavsett var i landet de besöker vården. Landstingens/regionernas gemensamma dokument finns på Biobank Sveriges webbplats.

publicerad 2018-06-11
__________________________________________________________________________
 

Nyhetsbrev från Biobank Sverige

Här finns det senaste numret (nummer 20) av Biobank Sveriges nyhetsbrev.  Nyhetsbrev nr. 20

publicerad 2018-06-10
__________________________________________________________________________

 

Kontakt Biobank Väst

Kontakta Biobank Väst

Besöksadress
Guldhedsgatan 10 C, 413 46 Göteborg