Ansökningar inom ATMP

Vinnovaansökan
Den 28 mars 2017 skickades följande ansökan in: CAMP: Centre for Advanced Medical Products.

För utlysningen Centrum Biologiska läkemedel 2017 gäller följande:
• Total budget på 96 SEKm, två centrum finansieras
• 8 SEKm/år i 6 år
• 25% motfinansiering från industri och 25% från akademi/sjukvård (16 SEKm/år)
• Bygga kompetensbank
• Multi-laterala projekt snarare än bi-laterala - inget projekthotell

Den 19 juni 2017 beviljades CAMP-ansökan. Läs mer på vinnova.se

RISE: Pilotprojekt inom ATMP
Projektet pågår under 2017 med slutseminarie den 14 december. Läs mer om projektet

Swelife: Konkurrenskraft inom cell- och genterapi
Läkemedel och behandlingar baserade på cell- och genterapi står inför ett internationellt genombrott inom medicinsk forskning och utveckling. Projektet Konkurrenskraft inom cell- och genterapi ska förse svensk vård, akademi och industri med den kompetens som behövs för att lyckas internationellt. Gothia Forum genom Ann Novotny är nationell projektledare i ett av Swelifes delprojekt. Läs mer om satsningen

 

Kontakt

Ann Novotny
Projektledare Regenerativ medicin, Gothia Forum
Telefon
0700 - 20 79 05
Ann Novotny