Covid-19 Stöd och vägledning vid forskning

Covid-19 - Vägledning och stöd vid forskning


European comission - Riktlinjer/Guide

EU-kommissionen har offentliggjort riktlinjer för att se till att kliniska prövningar kan fortsätta äga rum i EU under COVID-19-pandemin. Riktlinjerna finns på ec.europa.eu

European Medicines Agency (EMA) - Vägledning

EMA har publicerat ett vägledningsdokument med rekommendationer om hur pågående kliniska prövningar bör hanteras under covid-19-pandemin. Dokumentet finns på ema.europa.eu.

Läkemedelsverket - Råd till sponsorer

Läkemedelsverket har publicerat råd till sponsorer med avseende på den pågående pandemin. Mer information om myndighetens arbete i samband med covid-19 finns på lakemedelsverket.se (se rubrik Påverkan på kliniska prövningar för specifik information).

Etikprövningsmyndigheten - Förturshantering

Myndigheten har en förturshantering som innebär att förtur ges till forskning som har tydlig potential att ge nytta i närtid för behandling och förebyggande av covid-19.

Just nu ligger ett stort fokus på forskning relaterad till covid-19-vaccin. Sådan forskning kan sannolikt uppfylla förturskriterierna genom att ha en tydlig potential att ge nytta i närtid för behandling och förebyggande av covid-19. Information om hanteringen finns på etikprovningsmyndigheten.se.

Biobank Sverige: Förturshantering biobanksansökningar 

Samtliga regioners biobanker har gemensamt beslutat att biobanksansökningar med anknytning till covid-19 ska prioriteras den närmaste tiden. I Västra Götaland förturshanterar Biobank Väst biobanksansökningar och även provinsamling kopplat till covid-19. Läs mer på  biobankvast.se

 

 

Stöd vid Covid-19

Kostnadsfritt stöd

Är du forskare och i behov av stöd med forskning som rör Covid-19?
Gothia Forum erbjuder kostnadsfritt stöd. Kontakta Dennis Larsson, enhetschef Research Support Office.