Navigeringsmeny

Centrum för klinisk prövning, CTC

Clinical Trial Center, CTC

Inom Gothia Forum finns den professionella prövningsenheten CTC som är en resurs för alla inom hälso-och sjukvård, akademi och industri som vill bedriva klinisk forskning i Västra Götaland. En av CTC:s målsättningar är att ingen forskare skall tacka nej till att genomföra en klinisk studie på grund av resursbrist.

Kliniska studier i alla faser

På CTC utför vi kliniska studier med läkemedel, medicintekniska produkter samt medicinska behandlingar. Vi planerar och genomför sponsor- och prövarinitierade studier inom många terapiområden och alla utvecklingsfaser (First-in-Man till Fas IV). Vi har lång erfarenhet och har hittills genomfört fler än 150 studier vid vår enhet. Vi har för närvarande cirka 30 pågående studier och kan anpassa vår volym efter behov.

Samarbete med kliniker och företag

Vi har samarbete med ett stort antal kliniker inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och övriga Västra Götalandsregionen samt Sahlgrenska akademin. I CTC:s nätverk ingår spe­cialistkliniker, många av Sahlgrenska akademins värld­sledande forskare samt företag både inom läkemedels - och medicinteknisk industri.

Ska du delta i en studie?

Artikelpresentatör

Kontaktperson

Anna-Carin Varvne
Enhetschef Clinical Trial Center
Telefon
0700-825091