Data management

Inom Gothia Forum finns teknisk kompetens och vi kan erbjuda både tjänster och rådgivning när du behöver hjälp med IT-lösningar.
 

Vi erbjuder exempelvis:

  • Hjälp att konstruera eCRFoch clinical data management för kliniska prövningar.
  • Teknisk kompetens och erfarenhet inom datainsamling och -bearbetning
  • Stöd att utvärdera behov av och implementera processer och tekniska lösningar för verksamheter inom klinisk prövning
  • Problemlösning inom vård, forskning och regional utveckling

Kontaktperson

Niklas Svensson
Data Management Consultant
Telefon
+46 (0)733-611117