Datahantering – eCRF

Datahantering – eCRF

Vi erbjuder tjänster inom eCRF och datahantering för forskare inom Västra Götalandsregionen som vill genomföra en klinisk studie. Vi erbjuder en timmes fri rådgivning där man kan få en översikt av våra tjänster och få svar på grundläggande frågor. Efter ett initialt möte kan vi ta fram ett kostnadsförslag för tjänster som kan vara aktuellt för ert projekt.

Tjänster inom REDCap

eCRF-systemet REDCap finns tillgängligt för forskare inom Västra Götalandsregionen. Läs mer om REDCap och de tjänster vi erbjuder. 
 

Övriga tjänster

  • Rådgivning i planeringsfasen
  • Granskning av protokoll och andra projektdokument från ett dataperspektiv
  • Framtagande av dokumentation kring datahantering
    • Datahanteringsplan (Data Management Plan/DMP)
    • Inmatningsinstruktioner (Data Entry instructions/DEI)
    • Databasspecifikationer och tom CRF

Kontakt benny

Kontakt

Benny Jönsson
Data Manager/ IT-strateg
Telefon
0722-04 74 82

Kontakt Tineke

Kontakt

Tineke van den Broek
Data Manager/ IT-strateg
Telefon
072 - 171 73 49