Delta som forskningsperson

Delta som forskningsperson


Kliniska studier med forskningspersoner är viktiga för att den medicinska forskningen ska utvecklas och leda till nya, effektiva och säkra behandlingar inom hälso- och sjukvården.  

Klinisk forskning är en förutsättning för att myndigheterna ska kunna godkänna ett nytt läkemedel, medicinteknisk produkt eller nya behandlingsmetoder.

Alla kliniska prövningar ska ha ett godkännande av Etikprövningsnämnden och läkemedelsstudier måste också ha ett godkännande av Läkemedelsverket.