Delta som forskningsperson

Vi söker deltagare till olika kliniska forskningsstudier. Som försöksperson får du möjlighet att lära dig något om din egen hälsa då du får genomgå en grundlig hälsoundersökning innan studien startar. Du som är försöksperson fyller en mycket viktig roll i den kliniska forskningen. Genom att delta i en klinisk forskningsstudie kan du bidra till att driva forskningen framåt, vilket kan leda till nya effektiva medicinska behandlingar.

Om du är frisk

Du kan anmäla ditt intresse genom att svara på några frågor om dig själv. Vi kommer därefter kontakta dig om du blir aktuell för kommande studier.
Anmäl ditt intresse här »

Pågående forskningsstudier
Vid Njurkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset pågår just nu ett forskningsprojekt där man vill finna nya metoder att diagnostisera njursjukdom. För att kunna utvärdera resultaten behöver även personer utan någon njursjukdom utvärderas. De här undersökningarna görs på vår kliniska prövningsenhet, CTC. Är du intresserad av att delta, läs mer här

Läs mer om CTC >>

Om du är patient

Vi söker ofta patienter med olika diagnoser för forskningsstudier på våra prövningsenheter.

Aktuella studier på enheten Clinical Trial Center, CTC
Klicka på länken och läs mer om studien och hur du anmäler ditt intresse.

Läkemedelsstudien Knäledsartros

Läkemedlesstudier artros i knä eller höft

Läs mer om CTC >>

Aktuella studier på enheten Primary care Trial Center, PTC
Just nu söker vi forskningsdeltagare till studier som handlar om stressinkontinens hos kvinnor, diabetes, KOL och astma. Kontakta din närmaste klinik och du är intresserad av att delta i en forskningsstudie.
PTC Göteborg:  031 - 342 24 12 eller  342 24 11
PTC Skaraborg:  0500 - 49 33 55

Läs mer om PTC >>