Delta som forskningsperson

Vi söker deltagare till olika kliniska forskningsstudier. Som forskningsperson får du möjlighet att lära dig något om din egen hälsa då du får genomgå en grundlig hälsoundersökning innan studien startar. Du som är forskningsperson fyller en mycket viktig roll i den kliniska forskningen. Genom att delta i en klinisk forskningsstudie kan du bidra till att driva forskningen framåt, vilket kan leda till nya effektiva medicinska behandlingar.

Om du är frisk

Du kan anmäla ditt intresse genom att svara på några frågor om dig själv. Vi kommer därefter kontakta dig om du blir aktuell för kommande studier.
Anmäl ditt intresse här »

Pågående forskningsstudier:
Vaccinstudie
På Gothia Forums kliniska prövningsenheter, CTC genomförs just nu en studie av prövningsvaccin för personer som kan riskera att få Clostridium difficile infektion. Personer som tar antibiotika eller behandlas på sjukhus eller en sjukvårdsinrättning löper ökad risk att bli sjuka på grund av Clostridium difficile infektion, en sjukdom som orsakas av bakterier. Är du intresserad av att delta, läs mer här

Läs mer om CTC >>

Om du är patient

Vi söker ofta patienter med olika diagnoser för forskningsstudier på våra prövningsenheter.

Aktuella studier på enheten Clinical Trial Center, CTC
Klicka på länken och läs mer om studien och hur du anmäler ditt intresse.

Forskningsstudie diabetesnefropati

Läkemedelsstudie palmoplantar pustulosis

Läkemedelsstudien Knäledsartros

Vaccinstudie


Läs mer om CTC >>

Aktuella studier på enheten Primary care Trial Center, PTC
Just nu söker vi forskningsdeltagare till studier som handlar om stressinkontinens hos kvinnor, diabetes, KOL och astma. Kontakta din närmaste klinik och du är intresserad av att delta i en forskningsstudie.
PTC Göteborg:  031 - 342 24 12 eller  342 24 11
PTC Skaraborg:  0500 - 49 33 55

Läs mer om PTC >>