INTRO film fpi

Forskningspersonsinformation 


Om du ska du forska på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter behöver du ansöka om etikprövning. Ett av de dokument som behöver ingå i din ansökan är forskningspersonsinformationen.

I filmen nedan kommer du få höra mer om vad du behöver tänka på när du skriver informationen för att den ska uppfylla kraven för godkännande. 

Film FPI samtycke