GCP Grundkurs 1/2 2023

GCP Grundkurs

Datum: Torsdag den 1 februari 2023 09:00 - 16:30 Plats: Sahlgrenska/SU, Förmaket, Blå stråket 5, mellan målpunkt H och L (en trappa upp)

Målgrupp: Kursen vänder sig till hälso-och sjukvårdspersonal; läkare, sjuksköterskor och annan personal som på olika sätt är involverade i kliniska prövningar. Utbildningen är i första hand avsedd för personal inom VGR men är även öppen för deltagare från akademi och annan offentlig hälso-och sjukvård. I mån av plats är deltagare utanför offentlig sjukvård och akademi välkomna att delta.

Föreläsare: Ann-Catrin Petersson Olmås och Nicholas Drakenhammar, Gothia Forum 

Syfte: Syfte med kursen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning. Efter avslutad kurs får alla deltagare ett intyg. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-kurs. Kursinnehåll: •    Inledning •    Ansvar och roller •    Helsingforsdeklarationen •    ICH-GCP/ISO 14155:GCP •    Regelverk vid klinisk prövning •    Essentiella dokument •    Informerat samtycke •    Säkerhetsrapportering •    Monitorering, audit och inspektion

Anmälan 

VGR-anställda: Gå vidare med bokningen genom att logga in i Lärportalen. Ev behöver du söka upp utbildningen genom att skriva ”GCP Gothia Forum” i sökfältet.

Externa deltagare: I mån av plats är deltagare från akademi eller andra regioner också välkomna. För att sätta upp dig på  anmälningslistan för externa,  fyll i dina uppgifter i anmälningsformulär externa. Du kommer därmed att hamna på väntelista och din plats bekräftas i mån av plats.

Kontakt

Frågor angående evenemanget ann-catrin.petersson.olmas@vgregion.se  och anmälan flora.cassiano@vgregion.se.

Kostnad

Kursavgift: 1751 kr, exkl moms for deltagare från offentlig hälso- och sjukvård och akademi. 3500 kr, exkl moms för deltagare utanför offentlig hälso- och sjukvård och akademi Vid avbokning efter sista avbokningsdag, 2023-01-25, debiteras full avgift. Övrig information: I beställarID anges ansvarsnummer för debitering