GCP del 2 Fortsättningskurs 24/5-2022

GCP del 2 Fortsättningskurs 20/9


Datum: Tisdag den 20 september 2022 09:00 - 16:30
Plats: Sahlgrenska/SU, Förmaket, Blå stråket 5

Målgrupp: Kursen vänder sig till hälso-och sjukvårdspersonal; läkare, sjuksköterskor och personer som på olika sätt är involverade i kliniska prövningar. Kursen vänder sig till dig som har gått GCP-kurser tidigare och har viss erfarenhet av arbete med kliniska prövningar. I mån av plats är deltagare från akademi eller andra regioner också välkomna.

Föreläsare: Ebba Brann och Ann-Catrin Petersson Olmås, Gothia Forum samt Gunnar Göthberg och Charlotte Holdar från Etikprövningsmyndigheten.

Syfte: Syftet med kursen är att ge deltagarna en repetition i GCP och samtidigt möjlighet att diskutera några studiespecifika frågeställningar mer ingående. Kursen inkluderar nu även GCP för kliniska prövningar på medicintekniska produkter samt information om de nya ansökningsprocesserna för kliniska prövningar. Ett kursintyg delas ut efter avslutad kurs. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-kurs.


Kursinnehåll:
•    Repetition i GCP
•    Lagar och regler
•    Sponsor och prövares ansvar
•    Essentiella dokument
•    Informerat samtycke
•    Säkerhetsrapportering
•    Monitorering
•    Ansökningar till LV och EPM
•    Det praktiska arbetet i olika faser (grupparbete)

Anmälan:
VGR-anställda: Gå vidare med bokningen genom att logga in i Lärportalen. Ev behöver du söka upp utbildningen genom att skriva ”GCP Gothia Forum” i sökfältet.

Externa deltagare: I mån av plats är deltagare från akademi eller andra regioner också välkomna. För att sätta upp dig på anmälningslistan för externa,  fyll i dina uppgifter i anmälningsformulär externa. Du kommer därmed att hamna på väntelista och din plats bekräftas i mån av plats.

Kontakt:
Frågor angående anmälan och evenemanget: alexandra.reinert@vgregion.se

Kostnad:
Kursavgift: 1640 kronor, exkl moms.
Vid avbokning efter sista avbokningsdag, 2022-09-13, debiteras full avgift.
Övrig information: I beställarID anges ansvarsnummer för debitering