Grants Office

Grants Office

Stöd för konkurrenskraftiga forskningsansökningar 

Vill du söka medel från externa finansiärer för ett forskningsprojekt? Du som är medarbetare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen är välkommen att kontakta oss på Grants Office för kostnadsfri vägledning och stöd. 

Tjänster 
Vi erbjuder hjälp att hitta, ansöka om och administrera lämplig externfinansiering. Här kan du få råd och tips både vid ansökan och under pågående projekt. Vår engelsktalande Scientific Editor erbjuder även hjälp med att editera texter för tydlighet och vetenskaplig stringens. 
 
Vi erbjuder stöd med att  

  • Hitta samarbetspartners 
  • Hitta aktuella utlysningar och finansieringsmöjligheter 
  • Budget 
  • Formaliagranskning 
  • Råd vid genomförande och rapportering 

Du som söker bidrag är antingen huvudsökande eller del av ett samverkansprojekt som någon annan koordinerar. Din ansökan kan vara riktad mot finansiärer som Vetenskapsrådet, Forte, Formas, EU, fonder eller andra utlysningar i öppen konkurrens.  

Du som vill börja forska eller komma vidare efter disputation kan få stöd med plan för forskningsfinansiering och råd kring forskningsprocessen.
Läs mer: För dig som vill börja forska - gothiaforum.vgregion.se

Grants Office fungerar också som kontaktpunkt för samverkan med externa parter kring bidragsansökningar mellan hälso- och sjukvårdsaktörer, Life Science industri, andra myndigheter och organisationer. 

Vill du bli regelbundet uppdaterad om aktuella utlysningar? 
Som medarbetare i VGR är du välkommen att gå med i vår Yammergrupp. Där informerar och länkar vi till utlysningar från olika finansiärer. Du kan själv ställa in om du vill ha aviseringar också via mail. 

Behöver du stöd med innovationsprojekt eller ansökningar till Vinnova? 
Vänd dig till Grants Office - Innovationsplattformen.   

Fakta
Grants Office vid Gothia Forum är en del i Västra Götalandsregionens gemensamma Grants Office, där även medarbetare från Innovationsplattformen ingår. Grants Office har hand om Västra Götalandsregionens organisationskonto för Prisma och EU. 
Liknande funktioner finns inom Göteborgs universitet och Chalmers. 

Relaterat innehåll

Grants Office vid Gothia Forum en förutsättning för mångmiljonsanslag från Vetenskapsrådet 


 

Kontaktformulär forskningsstöd

 

Kontakta oss här!

Fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig inom 10 dagar. Om ditt ärende är brådskande går detta att kommunicera via formuläret och vi kommer då att kontakta dig direkt.

Kontakt Louise

Kontakt

Louise de Verdier
Projektledare
Telefon
0700- 82 41 50

Kontakt Christopher Pickering

Kontakt

Christopher Pickering
Scientific Editor
Telefon
0722-05 80 97

Kontakt Julie Johannesson

Kontakt

Julie Johannesson
Projektledare Unga forskare
Telefon
072–0165745