Grants Office

Grants Office

Stöd med konkurrenskraftiga forskningsansökningar

Vi erbjuder hjälp att hitta, ansöka om och administrera lämplig externfinansiering, med fokus på finansiering från framförallt EU:s ramprogram för forskning. Här kan du få råd och tips både vid ansökan och under pågående projekt samt med att hitta lämpliga samarbetspartner. Vår Scientific editor erbjuder även hjälp med att editera texter för vetenskaplig stringens.

Grants Office stöttar i första hand  Västra Götalandsregionens anställda inom hälso- och sjukvård men kan också ge stöd till samarbetsprojekt mellan hälso- och sjukvårdsaktörer och Life Science industri, andra myndigheter och organisationer. En liknande funktion finns inom Göteborgs universitet och Chalmers, Grants Office vid Gothia Forum fungerar som ett komplement.

 


 

Kontakt Louise

Kontakt

Louise de Verdier
Projektledare
Telefon
0700- 82 41 50

Kontakt scientific editor

Kontakt

Christopher Pickering
Scientific editor
Telefon
0722-05 80 97