Mallar övriga

Mallar vid andra typer av studier

 

På kliniskastudier.se finns mallar för andra typer av studier. 
Mallarna har kvalitetssäkrats och ses över regelbundet.

Mallar vid andra typer av studier (kliniskastudier.se)