Mallar till hjälp vid läkemedelsstudier

Mallar till hjälp vid kliniska läkemedelsprövningar

På kliniskastudier.se finns mallar som tagits fram som stöd vid kliniska läkemedelsprövningar. Mallarna kan laddas ner och modifieras utifrån behov i studiearbetet.

Mallar för kliniska läkemedelsstudier (kliniskastudier.se)