Mallar medicintekniska produkter

Mallar till hjälp vid medicintekniska kliniska prövningar

På kliniskastudier.se finns mallar som är ett stöd vid medicintekniska kliniska prövningar. Mallarna kan laddas ner och modifieras utifrån behov i studiearbetet.

Mallar för medicintekniska kliniska prövningar (kliniskastudier.se)