Blogs

RSS

Avancerade terapiläkemedel skapar stora möjligheter för en mer träffsäker sjukvård och nya och bättre behandlingar. Utvecklingen går snabbt inom området – redan nu kan man på Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomföra flertalet behandlingar och man står redo för fler. Bildtext: Under nätverksträffen fanns ett flertal representanter från RISE, akademin och näringslivet som uttryckte att det...

Nu ska forskare i Västra Götalandsregionen vända sig till Gothia Forum vid start av en klinisk läkemedelsprövning när VGR är sponsor. Förändringen innebär en enklare administrativ process när man exempelvis vill ha hjälp med en ansökan enligt projektledaren Maria Matson Dzebo.   Den 31 januari trädde en ny lagstiftning i kraft för kliniska prövningar av humanläkemedel, EU-förordningen...

Katarina Nyström är nyligen utsedd till särskild utredare för frågan "Hälsodata som nationell resurs för framtidens hälso- och sjukvård" Att bli statlig utredare hör inte till vardagen för en jurist på Gothia Forum/GMS, berätta - hur känns det?  Spännande, lite läskigt men också fantastiskt bra att regeringen äntligen vill utreda den här viktiga frågan. Patientorganisationer som t.ex....

Dennis Larsson, tidigare enhetschef för Research Support Office vid Gothia Forum, tar över som verksamhetschef den 4 april. En inspirerande roll enligt Dennis “Jag känner mig lyckligt lottad att få leda en kunskapsorganisation med experter som kan stötta forskning och idéer som bidrar till samhällets bästa. Det är väldigt stimulerande att vara i en sådan miljö, varje dag.” Gothia Forum har...

Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA) hälsar välkommen till den nationella hälsoekonomiska konferensen. Konferensen arrangeras i samarbete med Göteborgs universitet, Gothia Forum/Västra Götalandsregionen, AstraZeneca och PharmaLex. Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och nyheter inom det hälsoekonomiska området. Datum: 6–7 april Lokal: Wallenbergs...

Antalet studieförfrågningar, feasibilities, till Gothia Forum har ökat under 2021, från 48 st 2020 till 60 st 2021. Pandemin till trots har också gensvaret från hälso- och sjukvården ökat. Samordnade studieförfrågningar, en nationell tjänst som har utvecklats av Kliniska studier Sverige, har underlättat menar Eva Lavik Olofsson, projektledare på Gothia Forum och nodansvarig för...

Brustet hjärta är ett okänt syndrom, men högst verkligt. Forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin vill lösa gåtan och gör en klinisk studie som ska ta reda på hur man bäst ska behandla syndromet. Målet är att cirka 1000 patienter från hela landet ska ingå i studien. Gothia Forum ansvarar för projektledning och koordinering av monitorering av alla kliniker. –...

Den 31 januari träder ny lagstiftning i kraft för kliniska prövningar av humanläkemedel, EU-förordningen 536/2014, Clinical Trials Regulation (CTR). Det innebär förändringar i lagstiftningen men också att den europeiska läkemedelsmyndigheten lanserar en ny EU-gemensam portal, Clinical Trials Information System (CTIS).   Portalen ska användas för merparten av myndighetskontakterna...

Gothia Forums jurist Katarina Nyström och Sophia Pagil på GMS, skriver tillsammans med jurister från Lettland, Tyskland och Grekland, om hur Dataskyddsförordningen, GDPR, har implementerats i Europa. Artikeln publiceras i Seminars in Cancer Biology. I artikeln har juristerna undersökt hur förutsättningarna i de olika länderna ser ut för att dela hälsodata för olika ändamål. GDPR...

Sedan december 2020 kan du som representant för sponsor och/eller forskningshuvudman inom Västra Götalandsregionen vända dig till Gothia Forum för att få hjälpa att teckna en läkemedelsförsäkring.  För att reda ut begreppen och tydliggöra en del frågor som vi ofta får har vi intervjuat Robert Ström som är VD på Läkemedelsförsäkringen. Vad är Läkemedelsförsäkringen? Läkemedelsförsäkringen...

En ny forskningsstudie om Takotsubo eller brustet hjärta som syndromet ofta kallas, pågår på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Studien drivs av Elmir Omerovic tillsammans med Björn Redfors, båda kardiologer och forskare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin. Gothia Forum ger stöd i form av projektledning, datahantering och koordinering av alla monitorer i Sverige. Under...

Den första vetenskapliga publikationen från unika studien SCAPIS, som bland annat genomförts på Gothia Forums prövningsenhet Clinical trial Center, visar att fyra av tio svenskar mellan 50 och 64 år har synliga plack i hjärtats kranskärl. Studien som publiceras i tidskriften Circulation bygger på den nationella befolkningsstudien SCAPIS, med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär....

Forskarna Andreas Fhager och Justin Schneiderman är ivriga att få börja arbeta i det helt nya laboratoriet för avancerad medicinteknik på Sahlgrenska. Labbet öppnar dörrar för världsunika kliniska prövningar mitt i hjärtat av Göteborg. Det nya forskningslaboratoriet för biomedicinsk teknik planeras vara klart i augusti 2021 med en invigningsceremoni den 6 oktober på Sahlgrenska...

Genom stöd från Vinnova ska Biobank Sverige utveckla en digital infrastruktur för att förenkla och tidsoptimera ansökningsprocessen när biobanksprov ingår i en klinisk läkemedelsprövning. Arbetet görs i nära samarbete med Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.   Läs hela artikeln på Biobank Sveriges webbplats. 

SahlBEC Lab står snart klart inne på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det medicintekniska samverkanslabbet kommer att betyda mycket för forskningen inom life science. – Vi vill skapa en attraktiv, kliniknära forsknings- och innovationsmiljö som attraherar forskare från både vård, näringsliv och akademi, säger Lina Strand Backman, Innovationschef VGR. SahlBEC Lab är en dedikerad miljö som...

Ett forskarteam vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som fått stöd av Grants office vid Gothia Forum i sin ansökan, har fått 15 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för uppföljningsstudier av covid-19-vacciner. Forskningen handlar om att titta på skyddseffekten på sikt och hur bra den är i olika grupper. Studien täcker alla 21 regioner i Sverige, och har...

Forskarna Andreas Fhager och Justin Schneiderman är ivriga att få börja arbeta i det nya laboratoriet för avancerad medicinteknik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Labbet öppnar dörrar för världsunika kliniska experiment mitt i hjärtat av Göteborg. Gothia Forum är delaktiga i såväl projektledning samt styrgrupp för labbet.  Det nya forskningslaboratoriet för biomedicinsk teknik...

Totalt beviljades 36 forskare ALF-tjänst i den senaste ansökningsomgången. Linda Wass på Klinisk mikrobiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är den första biomedicinska analytikern, BMA, som fått en ALF-forskartjänst. I "Sahlgrenskaliv" intervjuas Linda.  Vad innebär det för dig att du fått en ALF-tjänst? – ALF-tjänsten betyder att jag kan fortsätta bedriva min forskning parallellt...

Idag uppmärksammar Gothia Forum den internationella dagen för kliniska prövningar, Clinical Trials Day. Vi vill lyfta det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige, mellan sex regionala noder, som stödjer och utvecklar förutsättningarna att bedriva kliniska studier.  Noderna inom Kliniska Studier Sverige är regionala kontaktpunkter till expertis inom kliniska studier och till...

Inom samarbetet Kliniska Studier Sverige har en utvecklingssatsning resulterat i  en ”arbetsmodell för samverkansmonitorering”, bestående av en processbeskrivning och stödjande mallar specifikt för monitoreringsarbete. Processbeskrivningen tar upp olika roller och moment samt specificerar hur samverkan enklast kan utföras. De stödjande mallarna kommer förenkla och effektivisera både...

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin