Prövningsenheter

Prövningsenheter, CTC och PTC

 

Centrum för klinisk prövning, CTC

Inom Gothia Forum finns den professionella prövningsenheten CTC (Clinical Trial Center) vi är en resurs inom hälso-och sjukvård, akademi och industri som vill bedriva klinisk forskning i Västra Götaland.

Kliniska studier i alla faser

På CTC utför vi kliniska studier med läkemedel, medicintekniska produkter samt medicinska behandlingar. Vi planerar och genomför sponsor- och prövarinitierade studier inom många terapiområden och alla utvecklingsfaser (First-in-Human till Fas IV). Vi har lång erfarenhet och har genomfört mer än 300 kliniska studier vid vår enhet.

Samarbete med kliniker och företag

Vi har samarbete med ett stort antal kliniker inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och övriga Västra Götalandsregionen samt Sahlgrenska akademin. I CTC:s nätverk ingår spe­cialistkliniker, många av Sahlgrenska akademins värld­sledande forskare samt företag både inom läkemedels - och medicinteknisk industri.

Primary care Trial Center, PTC

PTC är en professionell forskningsenhet som upprättar samarbeten med närhälsan i Västra Götalandsregionen. Målet är att öka antalet kliniska prövningar i regionen och ta vara på alla patienters rätt att delta i kliniska studier.
 

Våra tjänster

CTC och PTC ligger centralt beläget på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ett av Europas ledande universitetssjukhus. Enheten är inspekterad och godkänd av Läkemedelsverket för att genomföra studier i alla kliniska utvecklingsfaser (First-in-Human till FasIV). Vi har stor flexibilitet och kan anpassa våra resurser efter de behov som uppstår.

Vi erbjuder:

  • Erfaren forskningspersonal
  • Nätverk av kliniker för patien­trekry­ter­ing och specialistkunskap 
  • Specialutrustade lokaler för klinisk forskning (ca 1000 kvm) med möjlighet till övernattning
  • Tillgång till kontinuerlig telemetriövervakning

 

Nätverk

Gothia Forum har även ett stort nätverk av prövningsenheter inom övriga Västra Götalandsregionen.

Behöver du hjälp att göra en feasibility?

Gothia Forum förmedlar kontakter inom hela regionen för feasibilities och site selection, både inom specialistvård och primärvård. Läs mer här. 

Kontakt

Kontaktperson

Anna-Carin Varvne
Enhetschef Clinical Trial Center
Telefon
0700-825091