Vanliga frågor - Intro

Vanliga frågor

Vanliga frågor - FAQ

Vad är Gothia Forum?

Gothia forum är ett forskningssamarbete som ska:

  • leda till bättre sjukvård för patienterna
  • bidra till regional utveckling


Det gör vi genom att:

  • göra Västra Götalandsregionen mer attraktiv för klinisk forskning
  • generera intäkter och finansiärer till klinisk forskning
Varför har Gothia Forum bildats?

Gothia Forum har bildats för att förenkla och förbättra det samarbete om klinisk forskning som redan finns mellan Västra Götalandsregionens sjukvård, akademin och industrin. Det ska vara lätt att starta ett kliniskt forskningssamarbete i Västra Götaland.

Vad är klinisk forskning?

Det är den forskning som behöver sjukvårdens resurser och som leder till att sjukvården utvecklas.

Hur ligger Västra Götaland till idag i en europeisk jämförelse när det gäller klinisk forskning?

Västra Götalandsregionen är den region/ det landsting som har flest kliniska studier i Sverige..

Måste forskare kontakta Gothia Forum om de ska göra en klinisk studie?

Nej, Gothia Forum är en frivillig resurs. Den som redan har ett samarbete eller en ingång kan använda sig av den, men det ska bli fördelaktigt att använda sig av Gothia Forum. Det ska vara enkelt och ge översikt. (helikopterperspektiv).

Måste industrin gå via Gothia Forum för att få göra en klinisk studie vid något sjukhus i VGR?

Nej, Gothia Forum är en frivillig resurs. Men det kommer bli enklare att gå via Gothia Forum för forskare från industrin som inte har en upparbetad kontakt.

Vilka fördelar kan det vara för industrin att gå via Gothia Forum?

Gothia Forum känner till vilken forskning som pågår och kan ge besked om det går att genomföra den studie eller liknande som industrin vill göra; om det finns tillräckligt patientunderlag etc.