Feasibility

Behöver du komma i kontakt med prövare eller prövningsenheter för att genomföra en klinisk prövning? Research Support Office förmedlar kontakter inom hela regionen för feasibilities och site selection, både inom specialistvård och primärvård. Skicka din förfrågan till gothia.forum@vgregion.se 

Här kan du läsa mer om Gothia Forums prövningsenheter