För dig som provgivare

Som patient behöver du ofta lämna prov, till exempel blodprov eller vävnadsprov. Många av dessa - men inte alla - sparas i biobanker, framför allt för din egen vård och behandling. Det främsta skälet till att prov sparas är att du som patient ska få en säkrare vård och behandling. 

Biobanker behövs också för utbildning av vårdpersonal samt till kvalitets- och utvecklingsarbete inom vården. Biobanker är mycket värdefulla även vid forskning. Tillgång till samlingar av prov gör det möjligt att studera och kanske förebygga både folksjukdomar och mer ovanliga sjukdomar samt att utveckla nya läkemedel.

Du kan läsa mer om bakgrunden till att dina prov sparas i biobanker och vilken nytta de gör på Biobank Sveriges webbplats.

Om du inte vill att ditt prov sparas för något eller flera ändamål, kan du skicka in en så kallad nej-talong som du hittar här.