Forskargrupper inom Regenerativ medicin i Göteborg

Brosktransplantation (Prof. Anders Lindahl)
Syftet är att generera stora mängder av kondrocyter i brosk. Denna teknik påbörjades för mer än 20 år sedan och teknologin refererar till ACI (Autologa kondrocyter implantation) och idag finns den världen över och mer än 30 000 patienter har behandlats.

Stamcellsterapi för att behandla diskdegradering (Prof. Helena Brisby)
Kroniskt ryggproblem kan leda till degradering av disk. Patientens egna mesenkymala stamceller tas om hand och expanderas i cellodling. Mesenkymala stamceller injiceras därefter i den degenererade disken, där de förväntas interagera och producera proteiner som är delaktiga i regenerering av diskar.

Livmoderstransplantation (Prof. Mats Brännström)
Projektet med livmoderstransplantation startade vid Göteborgs Universitet 1999. Mer än 40 vetenskapliga artiklar på livmoderstransplantation var publicerade innan den första kliniska studien utfördes 2013. Världens första barn efter en livmodertransplantation föddes 2014 och fler barn har fötts med hjälp av samma teknik.

Artikel: Lifebirth after uterus transplantation
Artikel: Svårare än jag hade trott (svt.se)
Nyhetsinslag: Livmoder tillverkad på labb (tv4play.se)

3D bioprinting av hud och brosk (Prof. Paul Gatenholm)
Med hjälp av 3D bioprinting teknologin är det möjligt att använda humana celler för att skriva ut funktionell vävnad. I framtiden kan den här möjlighet leda till att ersätta skadad vävnad. Dessa vävnadsmodeller kan även användas för att testa nya produkter och därmed öka livskvalité i samband med transplantation.

SP Tekniska forskningsinstitutet, Sverige (Benny Lyvén, Joakim Håkansson, Jim Lund)
SP främjar samarbete med industrin inom vävnadsteknologi på ven och artärer baserat på de- och recellularisationsteknologiner som finns. SP koordinerar även ett nationellt projekt inom regenerativ medicin. Ett annat exempel är projektet ”Skadat hjärta” vars syfte är att utveckla ett testsystem för ischemi/reperfusion modell och andra kärlspecifika sjukdomsmodeller.

Kontakt

Ann Novotny
Projektledare Regenerativ medicin, Gothia Forum
Telefon
0700 - 20 79 05
Ann Novotny