Rollen som forskningssköterska

Rollen som forskningssköterska


Som i del i arbetet som regional nod har Gothia Forum utifrån information från olika forskningsenheter tagit fram generella dokument för arbetsbeskrivningar och arbetsplatsintroduktion för sjuksköterskor och undersköterskor som utför arbete inom klinisk forskning, sk forskningssköterskor.

Exempel till arbetsbeskrivningar och arbetsplatsintroduktion:

Kontaktuppgift till forskningsenheter

Gothia Forum har, ett brett nätverk av prövningsenheter och forskningscenter.

Regionala nyhetsbrev för forskningssköterskor 

Gothia Forums regionala nyhetsbrev för forskningssköterskor riktar sig till dig som arbetar som sjuksköterska, undersköterska eller BMA och är involverad i klinisk forskning.  Alla är välkomna att anmäla sig oavsett om man arbetar inom VGR eller inte. Välkommen att kontakta Emma Larsson, emma.k.larsson@vgregion.se, för anmälan

Lokalt nätverk för monitorer i akademiska studier på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Är du forskningssjuksköterska och monitorerar akademiska (prövarinitierade studier) och vill vara med i ett lokalt nätverk för monitorer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kontakt gärna Margareta ”Meta” Scharin Täng, margareta.scharin.tang@vgregion.se

Mallar till hjälp vid planering och genomförande av kliniska studier

Mallar till hjälp vid kliniska studier har tagits fram inom ramen för Kliniska Studier Sverige – ett samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som finansieras och stöds av Vetenskapsrådet. 
Till mallarna >>

 

 

Kontaktperson nod projekt

Kontakt

Emma Larsson
Projektledare för regional samordning
Telefon
0700- 82 38 39