Forskningsstöd

Forskningsstöd 

Tjänster genom hela forskningsprocessen

Gothia Forum erbjuder tjänster genom hela forskningsprocessen,med fokus på faserna planering, ansökan och genomförande. Vi kan hjälpa till med enstaka moment eller vara delaktiga under hela forskningsprojektet.

Så väl enskilda forskare och forskargrupper som små och stora företag inom Life Science kan vända sig till oss. Läs mer om våra tjänster inom forskningsstöd. 

Kopplingspunkt

Vi fungerar även som en kopplingspunkt till andra stödorganisationer som finns inom Västra Götalandsregionen. Vi har ambitionen att vara en lyhörd organisation och är öppna för att utveckla vårt erbjudande efter de behov du har som forskare.

Vilken är din utmaning? 

Kontakta oss så hjälper vi dig.

 

 

 

 

 

Kontakt projektstöd

Kontakt

ATMP
Kritstina Levan
kristina.levan@vgregion.se

Läkemedel
Helena Ohlsson
helena.a.ohlsson@vgregion.se

Medicinteknik
Ebba Brann
ebba.brann@vgregion.se

Monitorering
Margareta Scharin Täng
margareta.scharin.tang@vgregion.se

Data Management
Benny Jönsson
benny.jonsson@vgregion.se

Juridisk rådgivning
Helena Carrick
helena.carrick@vgregion.se

Medicinsk rådgivning
Per-Anders Jansson
per-anders.jansson@medic.gu.se

Hälsoekonomi
Emelie Pauli 
emelie.pauli@vgregion.se

Feasibility
Eva Lavik Olofsson
eva.lavik.olofsson@vgregion.se