Frågor och  svar om strukturomvandlingen

Varför genomförs strukturomvandlingen?

Enligt verkställighetsbeslut SU 799-1212/2014 har Biobank Väst, fått i uppdrag att strukturomvandla samtliga biobanker inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Detta innebär att administrativt samordna och förvalta samtliga biobanker till provsamlingar, centralt under Biobank Väst med reg nr 890 hos Inspektionen av Vård och Omsorg (IVO). När samtliga provsamlingar i en biobank är överflyttade till Biobank Väst registreras biobanken som nedlagt hos IVO. 

Vad är syftet med en gemensam biobank?

Syftet med en gemensam biobank är att:

  • erbjuda bättre förutsättningar för att uppfylla lagar och regler
  • erbjuda bättre säkerhet och spårbarhet
  • effektivisera administrationen
  • främja samarbeten mellan forskare/forskargrupper
  • ge tillgång till betydligt större material för forskning genom ett framtida nationellt register

Måste jag flytta mina prover fysiskt till en ny frys?

Nej, strukturomvandlingen är administrativ. Proverna samt alla rättigheter och skyldigheter kring provet ligger kvar hos forskaren.

Vilken tillgång har jag till mina prover när de administreras av Biobank Väst?

Du som provsamlingsansvarig har fortsatt samma rättigheter och tillgång till prov (dispositionsrätt) som tidigare. Dispositionsrätten innebär för forskningsprovsamling obegränsad rätt till utnyttjande i egen forskning som är godkänd av etikprövningsnämnden.  Vi kommer skriva ett provsamlingsavtal som tydligt anger vad överenskommelsen med Biobank Väst innebär. 
Provsamlingsavtal där huvudmannen är Västra Götalandsregionen (VGR) >>
Provsamlingsavtal med extern huvudman >>

Gäller detta även biobanker inom Sahlgrenska akademin?

Nej, i dagsläget gäller beslutet bara Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Eftersom Biobank Väst är en resurs även för forskare vid Sahlgrenska akademin kan detta dock bli aktuellt framöver.