Fryshotell

Biobank Väst administrerar idag fyra fryshotell; ”Bassängen” och ”Björkskogen” på Sahlgrenska sjukhuset, ”DSBUS” på Östra sjukhuset och ”Guldheden” på Guldhedsgatan 10. I fryshotellen erbjuds forskare att hyra plats för lågtemperaturfrysar (-80°C) genom att teckna ett hyresavtal med Biobank Väst. Hyran betalas månadsvis och kostnaden är den samma oavsett frysens placering och motpart. Biobank Väst är inte ansvarig för frysen eller dess innehåll. 

Följande krav gäller för att få placera frys i fryshotell
Hyresavtal och en huvudansvarig för frysen ska finnas
Aktuell kontaktlista ska finnas anslaget på frysens front
Frys ska vara ansluten till driftlarm
Fryslarm, frysens interna samt driftlarm, ska åtgärdas snarast
Trasig frys ska repareras eller skrotas
Ansvara för att servicetekniker släpps in när egen frys ska repareras
Uppfylla biobankslagen, om frysen innehåller biobanksmaterial
Lokalerna ska hållas fria från kringutrustning och skräp
Informera Biobank Väst om frys skrotas
Informera Biobank Väst när huvudansvarig för frys ersätts
Följa Västfastigheters rutiner för att undvika falsklarm
Ha frysen tillgänglig för årlig service (gäller endast tilläggspaket)
Ansvara för att personal som använder frysen har genomgått Sahlgrenska Universitetssjukhusets grundläggande brandutbildning eller motsvarande. Och att personalen vet var brandsläckningsutrustning finns och var utrymningsvägar är.
Alla på kontaktlistan ska ha behörighet till fryshotellet och vara insatta i vilka krav och rutiner som gäller för frysar i fryshotell. 

En frys innehållande biobanksmaterial bör ha ett externt övervakningssystem för temperatur, det kan i vissa fall erbjudas från Biobank Väst. 

Kontakta gärna ansvarig för fryshotellen Karina Lövstedt, karina.lovstedt@vgregion.se, om du vill ställa dig i kö till våra fryshotell.

Behörighet till fryshotellens lokaler

Eftersom biobankslagen kräver att biobanksprover ska förvaras i låsta utrymmen är tillgången till lokalerna begränsad och styrs med passerkort. Biobank Väst beviljar tillträden. För tillträde kontakta karina.lovstedt@vgregion.se.

För att få tillträde måste hyresavtal finnas. Vid ansökan om tillträde anges namn, kortnummer (både SU:s  och GU:s passerkort fungerar) och frystillhörighet (kopia ska skickas till frysansvarig). Alla som tilldelats tillträde ansvarar för att inte obehöriga släpps in i lokalen.

Drift av frysar

Alla frysar är kopplade till prioriterad ström, det vill säga vid strömavbrott träder reservkraften in inom cirka en minut. Funktion av kablage och larmanslutningar från larmpanel till larmpunkt (dit frys ansluts) kontrolleras årligen av Västfastigheter. Västfastigheter säkerställer spänning fram till frys.
Varje frysägare ansvarar för att frysen larmar om den blir strömlös vilket innebär att larmtest ska göras (se egentest av driftlarm) och frysens övre och nedre larmgräns ska ställas in på lämplig temperatur.


 

 

 

 

Kontakt

Karina Lövstedt
Projektledare på Biobank Väst med ansvar för fryshotellen