Fryshotell

Våra fryshotell

Sahlgrenska biobank administrerar idag fyra fryshotell. ”Bassängen” och ”Björkskogen” på Sahlgrenska sjukhuset, ”BKÖ” på Östra sjukhuset och ”Guldhedsgatan” på Guldhedsgatan 10. I fryshotellen erbjuds forskare, via Sahlgrenska biobank, att hyra plats för lågtemperaturfrysar (-80°C) genom att teckna ett hyreskontrakt. I hyreskontraktet specificeras frysplacering samt hyresgäst/hyresvärds åtaganden. Vid avtalsbrott kan man mista sin plats.

Kostnad
För varje plats tas en månadskostnad ut som är baserad på drift, underhåll och anslutning till prioriterad ström och driftlarm (till Västfastigheters beredskap). Möjlighet att koppla till en tilläggstjänst finns, vilket inkluderar årlig extern service av frys. Kostnaderna är oberoende av vart frysen placeras. Vårt mål för fryshotellen är att skapa ordning, erbjuda lokaler anpassade för verksamheten och verka för att nya fryshotell kan skapas.

Behörighet
Eftersom biobankslagen kräver att biobanksprover ska förvaras i låsta utrymmen har fryshotellen låsts för obehöriga. Tillträde till lokalen styrs av passerkort och personlig kod, där behörighet ska godkännas av Sahlgrenska biobank.

För att erhålla behörighet skickas e-post till; sahlgrenskabiobank@vgregion.se med kopia till frysägaren. Uppge namn, kortnummer och vilken frys och fryshotell tillträdet ska gälla för. Då det är platsbrist tillämpas ett kösystem som Sahlgrenska biobank ansvarar för. För att ställa sig i kö skickas e-post till sahlgrenskabiobank@vgregion.se, där namn, telefonnummer, e-postadress, tillhörighet, typ av frys (skåp/box) framgår.