GCP del 1, Grundkurs 22/9

GCP del 1 Grundkurs


Datum: Torsdag den 22 september 2022 09:00 - 16:30

Plats: Sahlgrenska/SU, Förmaket, Blå stråket 5, mellan målpunkt H och L (en trappa upp)

Målgrupp: Kursen vänder sig till hälso-och sjukvårdspersonal; läkare, sjuksköterskor och annan personal som på olika sätt är involverade i kliniska prövningar. Våra utbildningar är öppna för personal inom VGR. I mån av plats är deltagare från akademi eller andra regioner också välkomna.

Föreläsare: Ann-Catrin Petersson Olmås och Nicholas Drakenhammar, Gothia Forum 

Syfte: Syfte med kursen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning. Efter avslutad kurs får alla deltagare ett intyg. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-kurs.

Kursinnehåll:
•    Inledning
•    Ansvar och roller
•    Helsingforsdeklarationen
•    ICH-GCP/ISO 14155:GCP
•    Regelverk vid klinisk prövning
•    Essentiella dokument
•    Informerat samtycke
•    Säkerhetsrapportering
•    Monitorering, audit och inspektion

Anmälan 

VGR-anställda: Gå vidare med bokningen genom att logga in i Lärportalen. Ev behöver du söka upp utbildningen genom att skriva ”GCP Gothia Forum” i sökfältet.

Externa deltagare: I mån av plats är deltagare från akademi eller andra regioner också välkomna. För att sätta upp dig på  anmälningslistan för externa,  fyll i dina uppgifter i anmälningsformulär externa. Du kommer därmed att hamna på väntelista och din plats bekräftas i mån av plats.

Kontakt

Frågor angående anmälan och evenemanget: alexandra.reinert@vgregion.se

Kostnad

Kursavgift: 1640 kronor, exkl moms.
Vid avbokning efter sista avbokningsdag, 2022-09-15, debiteras full avgift.
Övrig information: I beställarID anges ansvarsnummer för debitering