GCP del 1, Grundkurs

GCP del 1 Grundkurs
 

Datum: Torsdag den 24 februari 2022 09:00 - 16:30

Plats: Sahlgrenska/SU, Kammaren, Blå stråket 5

Målgrupp: Kursen vänder sig till hälso-och sjukvårdspersonal; läkare, sjuksköterskor, personer som på olika sätt är involverade i kliniska prövningar inom VGR.

Föreläsare: Emma Larsson och Ann-Catrin Petersson Olmås, Gothia Forum.

Syfte: Ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning. Efter avslutad kurs får alla deltagare ett intyg. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-kurs.

Kursinnehåll: (prel.)​​​​​​

 • Inledning
 • Regelverk vid klinisk prövning
 • Helsingforsdeklarationen
 • ICH-GCP
 • Nationell lagstiftning
  (etiklagen, LVFS, biobankslagen, patientdatalagen)
 • Praktisk genomförande av en
  klinisk prövning
 • Monitorering, audit och
  inspektion

Anmälan

VGR-anställda: Gå vidare med bokningen genom att logga in i Lärportalen. Ev behöver du söka upp utbildningen genom att skriva ”GCP Gothia Forum” i sökfältet.

Externa deltagare: I mån av plats är deltagare från andra verksamheter också välkomna. För att sätta upp dig på anmälningslistan för externa, fyll i dina uppgifter i anmälningsformulär externa. Du kommer därmed att hamna på väntelista och din plats bekräftas i mån av plats.

Kontakt

Frågor angående anmälan: christina.petersson@vgregion.se
Frågor angående evenemanget: ann-catrin.petersson.olmas@vgregion.se

Kostnad

Kursavgift: 1640 kronor, exkl moms.
Vid avbokning efter sista avbokningsdag debiteras full avgift.
​​​​​​​Övrig information: I beställarID anges ansvarsnummer för debitering