GCP del 1, Grundkurs

GCP del 1 Grundkurs


Datum: Torsdag den 16 september 2021 09:00 - 16:30

Plats: Sahlgrenska/SU, Kammaren, Blå stråket 5

Om förutsättningar tillåter kommer utbildningen att ske på plats i möteslokalen Kammaren, Blå stråket 5, Sahlgrenska sjukhuset. I annat fall genomförs den digitalt via Teams. Alla deltagare kommer att meddelas via mail i god tid.

Målgrupp: Kursen vänder sig till hälso-och sjukvårdspersonal; läkare, sjuksköterskor, personer som på olika sätt är involverade i kliniska prövningar. I mån av plats är deltagare från andra verksamheter också välkomna.

Föreläsare: Katarina Norrby, GlaxoSmithKline

Syfte: Ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning.

Kursinnehåll: (prel.)

  • Inledning
  • Regelverk vid klinisk prövning
  • Helsingforsdeklarationen
  • ICH-GCP
  • Nationell lagstiftning (etiklagen, LVFS, biobankslagen, patientdatalagen)
  • Praktisk genomförande av en klinisk prövning
  • Monitorering, audit och inspektion

Anmälan

VGR-anställda: Gå vidare med bokningen genom att logga in i Lärportalen. Ev behöver du söka upp utbildningen genom att skriva ”GCP Gothia Forum” i sökfältet.

Externa deltagare: I mån av plats är deltagare från andra verksamheter också välkomna. För att sätta upp dig på anmälningslistan för externa, fyll i dina uppgifter i anmälningsformulär externa. Du kommer därmed att hamna på väntelista och din plats bekräftas i mån av plats.

Kontakt

Frågor angående anmälan: christina.petersson@vgregion.se
Frågor angående evenemanget: emma.k.larsson@vgregion.se

Kostnad

Kursavgift: 1600 kronor, exkl moms.
Vid avbokning efter sista avbokningsdag debiteras full avgift.

Övrig information: I beställarID anges ansvarsnummer för debitering