GCP Grundkurs den 22/11

Datum: Onsdag den 22 november 2023, 09.00-16.30

Plats: Sahlgrenska/SU, Förmaket, Blå stråket 5, mellan målpunkt H och L (en trappa upp)

Föreläsare: Ann-Catrin Petersson Olmås och Maria Matson Dzebo

Målgrupp: Kursen vänder sig till hälso-och sjukvårdspersonal; läkare, sjuksköterskor och annan personal som på olika sätt är involverade i kliniska prövningar. Utbildningen är i första hand avsedd för personal inom VGR men är även öppen för deltagare från akademi och annan offentlig hälso-och sjukvård. I mån av plats är deltagare utanför offentlig sjukvård och akademi välkomna att delta.

Syfte: Ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning. Efter avslutad kurs får alla deltagare ett intyg. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-kurs.

Kursinnehåll:

  • Inledning
  • Ansvar och roller
  • Helsingforsdeklarationen
  • ICH-GCP/ISO 14155:GCP
  • Regelverk vid klinisk prövning
  • Essentiella dokument
  • Informerat samtycke
  • Säkerhetsrapportering
  • Monitorering, audit och inspektion

Anmälan, VGR-anställda

Kursen vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal; läkare, sjuksköterskor, personer som på olika sätt är involverade i kliniska prövningar inom VGR och som tidigare genomgått grundkurs i GCP, och nu är i behov av repetition samt uppdatering av nu gällande regelverk. Gå vidare med bokningen genom att logga in i Lärportalen.
Anmälan till GCP Grundkurs Gothia Forum (vgregion.se)

Externa deltagare

I mån av plats är deltagare från akademi eller andra regioner också välkomna. För att sätta upp dig på anmälningslistan för externa fyll i dina uppgifter i anmälningsformuläret för det valda tillfället nedan. Du kommer därmed att hamna på väntelista och din plats bekräftas i mån av plats.
Anmälningslista för externa GCP Grundkurs 2023-11-22

Kontakt

Kursinnehåll: ann-catrin.petersson.olmas@vgregion.se
Anmälan: flora.cassiano@vgregion.se

Kostnad

Kursavgift: 1750 kr, exkl moms för deltagare från offentlig hälso- och sjukvård och akademi. 3500 kr, exkl moms för deltagare utanför offentlig hälso- och sjukvård och akademi.