GCP Repetitionskurs 11/10 2023

GCP Repetitionskurs 11/10 2023

 

Datum: Onsdag  2023, kl. 12:15-16:15 Plats: Sahlgrenska/SU, Förmaket, Blå stråket 5, mellan målpunkt H och L (en trappa upp) 

Föreläsare: Ann-Catrin Petersson Olmås och Maria Matson Dzebo

Målgrupp: Kursen vänder sig till hälso-och sjukvårdspersonal; läkare, ssk och annan personal som på olika sätt är involverade i kliniska prövningar, som tidigare gått grundkurs i GCP och nu är i behov av repetition samt uppdatering av nu gällande regelverk. Kursen är i första hand avsedd för personal inom VGR.

Syfte: Ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning. Efter avslutad kurs får alla deltagare ett intyg. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-kurs. Kursinnehåll:

•    Inledning

•    Ansvar och roller

•    Helsingforsdeklarationen

•    ICH-GCP/ISO 14155:GCP

•    Regelverk vid klinisk prövning

•    Essentiella dokument

•    Informerat samtycke

•    Säkerhetsrapportering

•    Monitorering, audit och inspektion

Anmälan 

VGR-anställda
Kursen vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal; läkare, sjuksköterskor, personer som på olika sätt är involverade i kliniska prövningar inom VGR och som tidigare genomgått grundkurs i GCP, och nu är i behov av repetition samt uppdatering av nu gällande regelverk. Gå vidare med bokningen genom att logga in i Lärportalen.
Anmälan till GCP Grundkurs Gothia Forum (vgregion.se) 

Externa deltagare
I mån av plats är deltagare från akademi eller andra regioner också välkomna. För att sätta upp dig på  anmälningslistan för externa fyll i dina uppgifter i anmälningsformuläret för det valda tillfället nedan. Du kommer därmed att hamna på väntelista och din plats bekräftas i mån av plats.
Anmälningslista för externa GCP Grundkurs 2023-10-11 

Kontakt
Kursinnehåll: Ann-Catrin Petersson Olmås, ann-catrin.petersson.olmas@vgregion.se
Anmälan: Flora Cassiano, flora.cassiano@vgregion.se

Kostnad
Kursavgift: 1750 kr, exkl moms för deltagare från offentlig hälso- och sjukvård och akademi. 3500 kr, exkl moms för deltagare utanför offentlig hälso- och sjukvård och akademi. I kursavgiften ingår eftermiddagsfika.