Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin

Olle Larkö

Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4 000 studenter och 1 000 doktorander. Antalet anställda är 1 500, varav 850 är forskare och/eller lärare.

- Sahlgrenska akademin har ett nära samarbete med hälso-, sjuk- och tandvården inom Västra Götalandsregionen. Den medicinska forskningen vid Sahlgrenska akademin har en tydlig klinisk prägel, där samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en mycket stor betydelse. Genom sitt engagemang i Gothia Forum vill Sahlgrenska akademin skapa en enklare väg mellan forskningen och kliniken, vilket kommer att stärka Göteborgs universitet i konkurrensen med andra universitet, säger Olle Larkö, dekanus och Göteborgs universitets representant i Gothia Forums Advisory Board.