Hälsoekonomi och registerstudier

Avdelningen Hälsoekonomi* inom Research Support Office (RSO) erbjuder rådgivning, projektledning och utförande inom två huvudsakliga områden; hälsoekonomiska utvärderingar och registerstudier. Inom båda dessa områden erbjuder vi dessutom rådgivning om vilka aspekter som kan vara relevanta att inkludera i ansökningar om finansiellt projektstöd hos finansiärer som t.ex. Vinnova. 

 

Hälsoekonomiska utvärderingar
Vi kan på uppdrag utföra utvärderingar av den hälsoekonomiska potentialen hos innovationer (inklusive medicintekniska produkter) inom hälso- och sjukvården.

Ett exempel på detta är ett projekt som handlade om att utvärdera den hälsoekonomiska potentialen av en ny metod för att diagnosticera bröstcancer, mer specifikt så kallad triple negative breast cancer, där resultatet av utvärderingen indikerar den nya metoden har en stor hälsoekonomisk potential.

 

Registerstudier
Vi erbjuder även rådgivning och projektledning av registerstudier. Det innebär att vi på uppdrag kan leda hälsoekonomiska registerstudier från början till slut, från rådgivning om vilka register som lämpligen kan utnyttjas, etikansökan, och samordning av datauttag till analys. Vi sammanställer resultatet i en rapport eller i vissa fall i en vetenskaplig artikel. Vi erbjuder även stöd vid enstaka moment av processen; till exempel skrivande av etikansökan och relevanta bilagor eller samordnandet av registeruttaget.

Exempel på typer av frågeställningar som kan besvaras av en registerstudie är ”hur behandlas patienter med en viss sjukdom i klinisk praxis” eller ”vad är den samhällsekonomiska kostnaden för behandling med en viss åtgärd jämfört med en annan åtgärd”.

 

*Hälsoekonomi är ett område inom nationalekonomin, inom vilket hälsa och sjukvård analyseras med hjälp av vanligt förekommande ekonomisk teori och empiri, eller med metoder specifikt utvecklade för området. Hälsoekonomiska utvärderingar syftar till att värdera kostnader och effekter i samband med resursanvändning inom hälso- och sjukvården. Dessa utvärderingar används som ett viktigt beslutsunderlag vid prioriteringar av alternativa behandlingar och andra bredare program inom hälso- och sjukvården. 

 

Kontakt

Emelie Pauli
Hälsoekonom
Telefon
0700 – 82 36 10
Emelie Pauli