Hälsoekonomi

Hälsoekonomi är att med vetenskapliga metoder skapa underlag för beslut om fördelning av samhällets resurser. Dessa underlag handlar om kostnader för en viss behandling i förhållande till den hälsovinst den ger för patienter och anhöriga. 

Projektledning av hälsoekonomiska projekt 

Research Support Office (RSO) kan på uppdrag leda hälsoekonomiska projekt från början till slut, från rådgivning, etikansökan, och datauttag till analys. Vi publicerar resultatet genom en rapport eller en vetenskaplig artikel.

Samverkansprojekt inom hälsoekonomi

Vi erbjuder stöd till projekt där sjukvård, akademi, industri finns representerade. Ett av våra samverkansprojekt är att ta fram en samverkansmodell för hälsoekonomiska analyser inom lungsjukdomen KOL, läs mer om projektet här

Hälsoekonomisk analys av medicintekniska produkter

För att göra en hälsoekonomisk analys av en medicinteknisk produkt krävs att produkten är CE-märkt (se TLV:s rapport nedan). Det innebär att du är välkommen på konsultation och rådgivning före CE-märkning  och först efter CE-märkningen kan vi hjälpa till med en hälsoekonomisk analys.

TLV:s rapport från 2014 visar att för att hälsoekonomiska utvärderingarna ska göra störst nytta för samhället bör de genomföras i ett tidigt skede men först efter CE-märkningen. Ta del av rapporten här>>

 

Kontakt

Emelie Pauli
Hälsoekonom
Telefon
0700 – 82 36 10