Hantering av frysar

Hantering av frysar

Inköp av ny frys

Valfri frys köps in under gällande upphandling under förutsättning att frystyp (skåp eller box) är överenskommet med Biobank Väst.

Förutom måttbegränsningar så ska följande krav uppfyllas; anslutning till 230V, 50 Hz, 1 fas, 16Amp. Det är en fördel om frysen ansluts till ström med ”blå europahandske”. Att ha ett miljötänk och därmed köpa en frys som har låg energiförbrukning är att föredra. 

Skötseltips av frys

En frys bör servas årligen av certifierad tekniker. Det går att teckna ett tilläggsavtal med Biobank Väst där servicen ingår. För att öka frysen livslängd bör eget underhåll av frysen göras enligt manual. Varje gång en frys öppnas bör frost tas bort med hjälp av en mjuk borste eller en isskrapa. Frysen bör avfrostas vid behov, följ frysens manual för avfrostningsrutin. 

Skrotning av frys

När frysen ska skrotas kontaktar frysägaren regionstransport alternativt Västfastigheter för assistans. Kontaktuppgifter finns här

Contact Person - Karina Lövstedt

Kontakt

Karina Lövstedt
Projektledare på Biobank Väst med ansvar för fryshotellen