IT-stöd för biobanker och provsamlingar

Sahlgrenska biobank använder ett säkert och användarvänligt IT-system, Laboratory Information Management System (LIMS), för att säkra spårbarhet och kvalitet för biobanksprov och hantera information kopplat till ett prov.

Vi arbetar också med utveckla IT-stöd för andra biobanker och provsamlingsansvariga i regionen. Läs mer om våra tjänster nedan.
 

Vill du få ordning och reda på dina biobanksprover?

Sahlgrenska Biobank erbjuder IT-stöd i form av LIMS-Light (webb-applikation) till forskare som väljer att lagra prov i egna frysar. LIMS-Light är ett anpassningsbart system som hanterar data om prov och provgivare för att säkra kvalitet och spårbarhet. Systemet gör så att du på ett enkelt och säkert sätt kan registrera och administrera prov och frysar till en låg kostnad. I denna tjänst ingår bland annat :

 • Mallar för prov- och provgivartyper, frysar och deras struktur
 • Manualer som beskriver alla komponenter i systemet
 • Ett användarkonto, med möjlighet till utökning
 • Ett säkert system enbart synligt för användaren och administratörer vid Sahlgrenska Biobank

  Uppstart: 10 000 kr
   
 • Underhåll av systemet och meddelande om tid för driftstopp
 • Automatisk säkerhetskopiering av registrerad data
 • Möjlighet till felanmälan och support

  Support:1250 kr/kvartal
   
 • Import och export av data (ex. excel-filer) inklusive nödvändig omformatering
 • Automatisk export till andra register
 • Integration av utrustning som exempelvis streckkodsskrivare

  Övrigt: 795 kr/timme eller enligt avtal


För mer information kontakta Jonas Bergman Laurila eller Per-Johan Andersson

Kontakt

Per-Johan Andersson
Systemutvecklare

Kontakt

Jonas Berman Laurila
Systemutvecklare
Telefon
070 - 082 34 54