Gothia Forum
- regional nod i ett nationellt system

Gothia Forum har uppdraget att verka som regional nod för västra sjukvårdsregionen. Uppdraget innebär att främja klinisk forskning i Västra Götaland och norra delen av Region Halland.

Som regional nod ingår vi i Kliniska Studier Sverige, ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner. Utöver sex regionala noder består systemet av kommittén för kliniska studier och enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet.

Syftet med samarbetet är att samordna landets olika resurser för kliniska studier så att de kan utnyttjas mer effektivt och ge patienter möjlighet att delta i studier oavsett var i landet de bedrivs. Samordningen ska också göra Sverige till ett ännu mer attraktivt land att förlägga kliniska studier i.

Lars Ny, fd verksamhetschef och nodföreståndare berättar om Gothia Forums noduppdrag och vad som är på gång i regionen >>

De regionala noderna
Noderna fungerar som kontaktpunkt till forskningspersonal, kvalitetsregistercentra, biobanker, cancercentra med flera för aktörer som vill bedriva kliniska studier i regionen. De erbjuder patienter och prövare möjlighet att anmäla intresse att delta i kliniska studier, samt hjälper företag och forskare att identifiera patienter och prövare. Noderna ger stöd vid exempelvis studieprotokoll, tillståndsansökningar, juridik och hälsoekonomi samt erbjuder grundläggande utbildning inom klinisk forskningsmetodik.

Läs mer om de regionala noderna >>

Kliniska Studier Sverige
Huvuduppgiften för Kliniska Studier Sverige är samordning. Genom att samordna landets resurser för genomförande av kliniska studier kan de utnyttjas mer effektivt och ge fler patienter möjlighet att delta i studier oavsett var i landet de bedrivs. De verkar för att kliniska studier ska integreras mer i hälso- och sjukvården och att det ska finnas tydliga incitament för att delta i studier för patienter, hälso- och sjukvårdspersonal, akademi och industri. Ett mål är att Sverige ska vara ett attraktivt land att förlägga kliniska studier i. Det ska finnas lättillgänglig information och effektiva processer för att genomföra kliniska studier av hög kvalitet.

Läs mer om Kliniska Studier Sverige >>

Kontakt

Christer Söderström
Nodföreståndare
Telefon
0700-82 50 90

Kontakt

Sandra Olsson
Projektledare för regional samverkan
Telefon
0700-82 39 28