Konferens 2015

Nationell konferens om klinisk forskning

14-15 april 2015, Svenska Mässan

Nationell konferens om klinisk forskning skall ge inspiration utifrån men framförallt verktyg och kunskap du kan ha nytta av i ditt dagliga arbete. Det här är en utveckling av den konferens som Gothia Forum tidigare arrangerat under fyra år.

Arrangörer

För första gången arrangeras konferensen av Kommittén för nationell samordning av kliniska studier, vid Vetenskapsrådet i samarbete med Stockholms Läns Landsting, Region Skåne (FoU centrum Skåne), Norrlandslandstingen, Uppsala-Örebro regionen, Forum Sydost och Västra Götalandsregionen. Värd för i år är Gothia Forum för klinisk forskning, Västra Götalandsregionen.

Tema: Starka tillsammans - från idé till verklighet

Vi tar avstamp i den utredning som Ingrid Peterson gjorde 2013 om vikten av nationell samordning för kliniska studier och  bjuder in till diskussion och nätverkande kring hur vi gemensamt tar steget vidare från idé till verklighet. 

Nätverka med kollegor

Det främsta utbytet av de flesta konferenser är mötet med kollegor som arbetar med liknande uppgifter. Här har du chansen att träffa personer från hela Sverige och även internationella gäster som samlas kring ett gemensamt intresse för klinisk forskning.

För vem?

Det här är en konferens för dig som jobbar inom industri, akademi, hälso- och sjukvård eller med regionutveckling. Vi kommer liksom föregående år erbjuda ett brett program med något för alla: läkare, verksamhetschefer, forskare, forskningssköterskor, forskarstuderande, beslutsfattare, verksamma inom läkemedels- och medicinteknikbranschen samt alla andra med intresse för klinisk forskning.

 

Högerspalt konferens

 

Kontakt

Åsa Särlvik
Projektledare
asa.sarlvik@vgregion.se
0767-92 66 46