Program regional konferens

Program Regional konferens för klinisk forskning

10 oktober, Wallenberg konferenscentrum, Göteborg

Nedan presenteras konferensprogrammet, med reservation för eventuella ändringar.

Moderator för dagen är Eva Nordin, vetenskapsjournalist inom hälso- och sjukvård, forskning och life science.

08:30 - 09:00 Registrering

09:00 - 09:50 Regional konferens för Klinisk forskning 

 • Välkomna
  Alessio Degl' Innocenti, verksamhetschef Gothia Forum
 • Kliniska Studier Sverige – samverkan ger utveckling
  Marika Hellqvist-Greberg, biträdande enhetschef på Kliniska Studier Sverige
 • Hur skapar vi tillsammans en ledande kunskapsregion
  Jan Kilham, FoU-chef hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen
 • SCAPIS - Unik kunskapsbank för framtiden
  Göran Bergström, professor, överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, huvudansvarig för forskningsstudien SCAPIS

09:50 - 10:10 Fikapaus

10:10 - 11:45 Forskning i den kliniska vardagen

 • Kliniska studier tillsammmans: Verksamhet Psykiatri kognition och äldrepsykiatri, och Centrum för klinisk prövning (CTC), Gothia Forum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

  Sari Huusko, funktionsledare CTC och Maria Berglund och Linnea Petersson, forskningssjuksköterskor

 • Personcentrerad vård med stöd av teknik och videobesök inom diabetesvården
  Peter Adolfsson, med dr, överläkare, Barn- och ungdomsmottagningen, Hallands Sjukhus
 • Nyckelfaktorer för en hållbar forsknings- och innovationsstruktur
  Marie Rusner, forskningschef, Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS
 • Integrerad forskning i psykosprocessen för individualiserad vård, kvalitetssäkring och utveckling
  Lars Helldin, docent, chefsöverläkare, Vuxenpsykiatriska kliniken, NU-sjukvården
 • Hur kan vi använda nationella kvalitetsregister för världsledande klinisk forskning inom kardiologin med global impakt?
  Elmir Omerovic, professor, specialistläkare, Wallenberglaboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

11:45 - 12:45 Lunch

12:45 – 14:00 Parallella seminarier

1. Innovativa studier – Gener och bakterier

 • MEGALit - Applied Precision Medicine – a multicenter project in late stage cancer
  Peter Asplund, sektionschef, Onkologi och Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten Akademiska sjukhuset, ansvarig för MEGALiT-studien
 • Kliniska studier med ATMP – vilka utmaningar finns det?
  Ann Novotny, projektledare regenarativ medicin, Gothia Forum och 

  Jonas Nilsson, PhD, professor, gruppledare SATMEG, Sahlgrenska Translational Melanoma Group

 • Tarmbakterier i behandling av metabola sjukdomar
  Robert Caesar, PhD, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet  
 • B4 ctDNA inom klinisk forskning och i klinisk molekylär patologi
  Henrik Fagman, PhD, specialistläkare, Klinisk Patologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

2. Framtidens registerstudier

 • Regional forskningssamverkan med vårdens register: Tyngdtäcken  vid sömnstörning
  Mats Cederlund, Med. Dr, överläkare, Barn- och ungdomshabiliteringen Göteborg
 • Geomapping – en hjälp till att rikta preventiva insatser
  Ulf Strömberg, adjungerad professor, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet, FoU-handledare, Region Halland
 • Hipsther- Registerbaserad RCT i Svenska Frakturregistret
  Olof Wolf, överläkare, ortopedi, Akademiska sjukhuset, Bitr. registerhållare i Svenska Frakturregistret (SFR)
 • Klinisk forskning i kvalitetsregister, exempel från Nationella Diabetesregistret (NDR) 
  Katarina Eeg-Olofsson, överläkare, Verksamhet medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

3. Workshop – Feasibility & rekrytering
Moderator: Maria Fagerquist, Läkemedelsindustriföreningen (LIF) med ansvar för forskningsfrågor

14:00 – 14:30 Fikapaus

14:30 – 15:30 Parallella seminarier

1. Kliniska studier i Sverige - Regelverk & statistik

 • Läkemedelsutredningen – Kommer klinisk forskning påverkas?
  Joakim Ramsberg, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, forskare vid LIME på Karolinska institutet
 • Det nya europiska regelverket kring medicintekniska produkter- hur påverkar det kliniska studier? 
  Sofia Blad, senior konsult Mediteq
 • Statistik för kliniska studier – har vi koll på den forskning som pågår i regionen?
  Christian Thörn, forskningssekreterare, Enheten för Kliniska Studier Sverige

2. Innovativa studier – Artificiell Intelligens (AI) & medicinteknik

 • Maskininlärning och kranskärlsanalys
  Ola Hjelmgren, PhD, överläkare, Verksamhet klinisk fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • e-OPRA and Neuromotus and the use of AI (OBS! på engelska)
  Jason Millenaar, Research Engineer, Integrum AB
 • Hur kan AI användas för att minska blindhet hos för tidigt födda barn?
  Ann Hellström, professor, överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

3. Workshop: ett delat uppdrag mellan sjukhus för genomförande av en studie - hur kan rollen för så kallade "satellit-sites" se ut ? Möjligheter, utmaningar och lösningar.
Moderator: Peter Asplund, sektionschef, Onkologi och Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten, Akademiska sjukhuset

15:30 – 16:30 Akademi, industri och sjukvård i samverkan

 • Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi (NASTRO)
  Annika Baan, vårdenhetschef KPE, Verksamhet onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Så arbetar vi med framtidens sjukvård i Halland
  Ann Ekberg-Jansson, docent, FoUU-chef Halland
 • GoCo Health Innovation City – hur bygger vi ett sammanhang som skapar möjligheter till samverkan mellan industri, akademi och hälso- och sjukvård?
  Peder Wahlgren, VD, Joint Venture mellan Next Step/Vectura Fastigheter
 • Samverkan mellan akademi och industri – en gemensam framgångsfaktor
  Jenny Nyström, professor, prefekt Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 

16:30 – 18:00 Gothia Forum 10 år – Jubileumsmingel: tilltugg, utställning & tal

 • Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör, VGR, f.d medlem i Gothia Forums styrgrupp
 • Kaj Stenlöf, forskare/läkare, Gothia Forum första verksamhetschef
 • Lollo Eriksson, CEO, Trialbee, medlem i Gothia Forum Advisory Board
 • Pär Källmark, Head of Public Affairs, Novartis, f.d. medlem i Gothia Forum Advisory Board som rep. för AstraZeneca
 • Anna Lundgren, forskare, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi, Sahlgrenska akademin, kund till Gothia Forum

 

Anmälan regional konferens

Anmälan

Deltagaravgift:
600 kr exkl moms (t.o.m. 31/8)
800 kr exkl moms (fr.o.m. 1/9)
Till anmälan i VGR Kalendern >>