Program regional konferens

Program Regional konferens för klinisk forskning

10 oktober, Wallenberg konferenscentrum, Göteborg

Nedan presenteras konferensprogrammet, med reservation för eventuella ändringar.

Ladda ner programmet här>>

Moderator för dagen är Eva Nordin, vetenskapsjournalist inom hälso- och sjukvård, forskning och life science.

08:30 - 09:00 Registrering

09:00 - 09:50 Regional konferens för Klinisk forskning 

 • Välkomna
  Alessio Degl' Innocenti, verksamhetschef Gothia Forum
 • Kliniska Studier Sverige – samverkan ger utveckling
  Marika Hellqvist-Greberg, biträdande enhetschef, Enheten för Kliniska studier, Vetenskapsrådet
 • Hur skapar vi tillsammans en ledande kunskapsregion
  Jan Kilhamn, FoU-chef hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen
 • SCAPIS - Unik kunskapsbank för framtiden
  Göran Bergström, professor, överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, huvudansvarig för forskningsstudien SCAPIS

09:50 - 10:10 Fikapaus

10:10 - 11:45 Forskning i den kliniska vardagen

 • Kliniska studier tillsammmans: FoU-enheten Psykiatri, kognition och äldrepsykiatri och Centrum för klinisk prövning (CTC), Gothia Forum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

  Sari HuuskoMaria Berglund och Linnea Petersson, forskningssjuksköterskor

 • Personcentrerad vård med stöd av teknik och videobesök inom diabetesvården
  Peter Adolfsson, med dr, överläkare, Barn- och ungdomsmottagningen, Hallands Sjukhus
 • Nyckelfaktorer för en hållbar forsknings- och innovationsstruktur
  Marie Rusner, forskningschef, Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS
 • Integrerad forskning i psykosprocessen för individualiserad vård, kvalitetssäkring och utveckling
  Lars Helldin, docent, chefsöverläkare, Vuxenpsykiatriska kliniken, NU-sjukvården
 • Hur kan vi använda nationella kvalitetsregister för världsledande klinisk forskning inom kardiologin med global impakt?
  Elmir Omerovic, professor, specialistläkare, Wallenberglaboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

11:45 - 12:45 Lunch

12:45 – 14:00 Parallella seminarier

1. Innovativa studier – Gener och bakterier

 • MEGALit - Applied Precision Medicine – a multicenter project in late stage cancer
  Peter Asplund, sektionschef, Onkologi och Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten Akademiska sjukhuset, ansvarig för MEGALiT-studien
 • Kliniska studier med ATMP – vilka utmaningar finns det?
  Ann Novotny, projektledare regenerativ medicin, Gothia Forum och 

  Jonas Nilsson, PhD, professor, gruppledare SATMEG, Sahlgrenska Translational Melanoma Group

 • Tarmbakterier i behandling av metabola sjukdomar
  Robert Caesar, PhD, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet  
 • B4 ctDNA inom klinisk forskning och i klinisk molekylär patologi
  Henrik Fagman, PhD, specialistläkare, Klinisk Patologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

2. Framtidens registerstudier

 • Regional forskningssamverkan med vårdens register: Tyngdtäcken  vid sömnstörning
  Mats Cederlund, Med. Dr, överläkare, Barn- och ungdomshabiliteringen Göteborg
 • Geomapping – en hjälp till att rikta preventiva insatser
  Ulf Strömberg, adjungerad professor, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet, FoU-handledare, Region Halland
 • Hipsther- Registerbaserad RCT i Svenska Frakturregistret
  Olof Wolf, överläkare, ortopedi, Akademiska sjukhuset, Bitr. registerhållare i Svenska Frakturregistret (SFR)
 • Klinisk forskning i kvalitetsregister, exempel från Nationella Diabetesregistret (NDR) 
  Katarina Eeg-Olofsson, överläkare, Verksamhet medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

3. Workshop – Feasibility & rekrytering
Moderator: Maria Fagerquist, Läkemedelsindustriföreningen (LIF) med ansvar för forskningsfrågor

14:00 – 14:30 Fikapaus

14:30 – 15:30 Parallella seminarier

1. Kliniska studier i Sverige - Regelverk & statistik

 • Läkemedelsutredningen – Kommer klinisk forskning påverkas?
  Joakim Ramsberg, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, forskare vid LIME på Karolinska institutet
 • Det nya europiska regelverket kring medicintekniska produkter- hur påverkar det kliniska studier? 
  Sofia Blad, senior konsult Mediteq
 • Statistik för kliniska studier – har vi koll på den forskning som pågår i regionen?
  Christian Thörn, forskningssekreterare, Enheten för Kliniska studier, Vetenskapsrådet

2. Innovativa studier – Artificiell Intelligens (AI) & medicinteknik

 • Maskininlärning och kranskärlsanalys
  Ola Hjelmgren, PhD, överläkare, Verksamhet klinisk fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • e-OPRA and Neuromotus and the use of AI (OBS! på engelska)
  Jason Millenaar, Research Engineer, Integrum AB
 • Hur kan AI användas för att minska blindhet hos för tidigt födda barn?
  Ann Hellström, professor, överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

3. Workshop: ett delat uppdrag mellan sjukhus för genomförande av en studie - hur kan rollen för så kallade "satellit-sites" se ut ? Möjligheter, utmaningar och lösningar.
Moderator: Peter Asplund, sektionschef, Onkologi och Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten, Akademiska sjukhuset

15:40 – 16:30 Akademi, industri och sjukvård i samverkan

 • Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi (NASTRO)
  Annika Baan, vårdenhetschef KPE, Verksamhet onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Så arbetar vi med framtidens sjukvård i Halland
  Ann Ekberg-Jansson, docent, FoUU-chef Halland
 • GoCo Health Innovation City – hur bygger vi ett sammanhang som skapar möjligheter till samverkan mellan industri, akademi och hälso- och sjukvård?
  Peder Wahlgren, VD, Joint Venture mellan Next Step/Vectura Fastigheter
 • Samverkan mellan akademi och industri – en gemensam framgångsfaktor
  Jenny Nyström, professor, prefekt Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 

16:30 – 18:00 Gothia Forum 10 år – Jubileumsmingel: tilltugg, utställning & tal

 • Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör, VGR, f.d medlem i Gothia Forums styrgrupp (moderator)
 • Anna Lundgren, forskare, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi, Sahlgrenska akademin, kund till Gothia Forum
 • Pär Källmark, Head of Public Affairs, Novartis, f.d. medlem i Gothia Forum Advisory Board som rep. för AstraZeneca
 • Kaj Stenlöf, forskare/läkare, Gothia Forum första verksamhetschef

 

Anmälan regional konferens

Anmälan

Deltagaravgift:
600 kr exkl moms (t.o.m. 31/8)
800 kr exkl moms (fr.o.m. 1/9)
Till anmälan i VGR Kalendern >>