Kontakter

Ledning

Linda Paulson
Enhetschef
linda.paulson@vgregion.se

Kvalitétsledning /Fryshotell

Karina Lövstedt
Kvalitétsansvarig/projektledare
karina.lovstedt@vgregion.se

Verksamhetsstöd

Susanne Eliasson
Verksamhetsassistent
susanne.eliasson@vgregion.se

Emma Hvitfeldt
Kommunikatör
emma.hvitfeldt@vgregion.se

IT/Systemutveckling

Ulrika Hermansson
Systemutvecklare
ulrika.t.hermansson@vgregion.se 

Jonas Bergman Laurila
Systemutvecklare
jonas.laurila@vgregion.se

Per-Johan Andersson
Systemutvecklare
per-johan.andersson@vgregion.se

Regulatorisk verksamhet

Regionalt biobankscentrum väst

Handläggning av biobanksansökan och avtal

Carolina Gustavsson
Forskningssamordnare
carolina.gustavsson@vgregion.se

Katarina Rask
Forskningssamordnare
katarina.andersson.rask@vgregion.se

Operativ verksamhet

Kundkontakt/Provhantering/Laboratorieverksamhet

Nina Erkenstam
Projektledare
nina.erkenstam@vgregion.se

Louise Nilsson
Projektledare/stöd till WCMTM
louise.nilsson@vgregion.se

Agnetha Josefsson 
Projektledare
agneta.m.josefsson@vgregion.se

Jonas Söderblom
Special-Biomedicinsk analytiker (BMA)
jonas.soderblom@vgregion.se

Huma Zafar
Biomedicinsk analytiker (BMA)
huma.zafar@vgregion.se

Forskning, utbildning, utveckling 

Kristina Lind
Projektledare (utbildning och utveckling)
kristina.lind@vgregion.se

Åsa Torinsson Naluai
Forskare
asa@genomics.sahlgrenska.gu.se

Kontakta Biobank Väst

Adress
Gröna Stråket 8, 413 45 Göteborg

Kontakta Regionalt biobankscentrum väst

Adress
Gröna Stråket 8, 413 45 Göteborg