Kontakter

Ledning

Linda Paulson
Enhetschef
linda.paulson@vgregion.se

Kvalitétsledning /Fryshotell

Karina Lövstedt
Kvalitétsansvarig/projektledare
karina.lovstedt@vgregion.se

Verksamhetsstöd

Lotta Tengdelius
Verksamhetsassistent
ann-charlotte.tengdelius@vgregion.se

Emma Hvitfeldt
Kommunikatör
emma.hvitfeldt@vgregion.se

IT/Systemutveckling

Ulrika Hermansson
IT-samordnare
ulrika.t.hermansson@vgregion.se 

Jonas Bergman Laurila
Systemutvecklare
jonas.laurila@vgregion.se

Per-Johan Andersson
Systemutvecklare
per-johan.andersson@vgregion.se

Regulatorisk verksamhet

Regionalt biobankscentrum väst

Handläggning av biobanksansökan och avtal

Carolina Gustavsson
Forskningssamordnare
carolina.gustavsson@vgregion.se

Katarina Peltz
Forskningssamordnare
katarina.peltz@vgregion.se

Wahida Sarwari
Projekledare/provservicekoordinator
wahida.sarwari@gu.se
wahida.sarwari@vgregion.se

Operativ verksamhet

Kundkontakt/Provhantering/Laboratorieverksamhet

Nina Erkenstam
Projektledare
nina.erkenstam@vgregion.se

Louise Nilsson
Projektledare/stöd till WCMTM
louise.nilsson@vgregion.se

Agnetha Josefsson 
Projektledare
agneta.m.josefsson@vgregion.se

Jonas Söderblom
Special-Biomedicinsk analytiker (BMA)
jonas.soderblom@vgregion.se

Huma Zafar
Biomedicinsk analytiker (BMA)
huma.zafar@vgregion.se

Forskning, utbildning, utveckling 

Kristina Lind
Projektledare (utbildning och utveckling)
kristina.lind@vgregion.se

Åsa Torinsson Naluai
Forskare
asa@genomics.sahlgrenska.gu.se

Kontakta Biobank Väst

Besöksadress
Guldhedsgatan 10 C, 413 46 Göteborg

Kontakta Regionalt biobankscentrum väst

Besöksadress
Guldhedsgatan 10 C, 413 46 Göteborg