Kontaktuppgifter RBC väst

Skicka in biobanksansökan inkl. bilagor för granskning

Vi rekommenderar att man mailar in en ifylld elektronisk biobanksansökan tillsammans med bilagor till oss på Regional biobankscentrum (RBC) väst för förhandsgranskning innan signerade avtal skickas in. Detta sparar tid vid handläggningsprocessen och användning av papper minimeras.

Elektroniska dokument skickas in till: rbcvast@vgregion.se 

Skicka in biobanksansökan för att godkännas (efter granskning)

När granskning av ärendet är klart får du ett meddelande från handläggaren på RBC väst. Om ärendet kan beviljas skickar du in två (ett original till varje undertecknare) påskrivna exemplar av biobanksavtalet samt eventuellt ytterligare avtal om tillämpligt till:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Biobank Väst
(mottagarens namn på RBC väst)
413 45 Göteborg

Bifoga arbetsplatsadress för ordinarie postgång för att få påskriva dokument i retur.

Kontakta Regionalt biobankscentrum väst

Besöksadress
Guldhedsgatan 10 C, 413 46 Göteborg

Handläggare på RBC väst

Katarina Peltz
Biobankssamordnare
katarina.peltz@vgregion.se

Carolina Gustavsson
Forskningssamordnare
carolina.gustavsson@vgregion.se