Medicinteknik introduktionskurs 25 april 2023

Introduktionskurs i medicinteknisk forskning och utveckling

 

Deltagarna får en överblick över gällande regelverk, grundläggande kunskaper om
krav som ställs på medicintekniska produkter och en förståelse för hur dessa
skall tillämpas för forskning och utveckling. Kursen fokuserar på
medicintekniska produkter (ej medicintekniska produkter för in vitro‍-‍diagnostik).

Kursen riktar sig till sjukvårdspersonal och innovationsstödjande verksamhet; läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, verksamhetschefer, ingenjörer/tekniker och annan personal som behöver en introduktion om gällande regelverk och tillämpning för forskning och utveckling av medicintekniska produkter.
Våra utbildningar är i första hand avsedda för personal inom VGR men är även öppen för deltagare från akademi och annan offentlig hälso-och sjukvård. I mån av plats är deltagare utanför offentlig sjukvård och akademi välkomna att delta.

När: 25 april 2023, 09.00-15.00 

Plats: Stammen, Sahlgrenska sjukhuset, Blå ståket 6


Anmälan till Introduktionskurs i medicinteknisk forskning och utveckling (vgregion.se)
Länk för externa deltagare Anmälan till Introduktionskurs i medicinteknisk forskning och utveckling 2023-04-25 (office.com)

CALENDAR EVENT Kurs i medicinteknik