Grundkurs i medicinteknisk utveckling

Introduktionskurs i medicinteknisk forskning och utveckling (Digital)

Denna kurs skall ge deltagarna en överblick över gällande regelverk, grundläggande kunskaper om krav som ställs på medicintekniska produkter och en förståelse för hur dessa skall tillämpas för forskning och utveckling.

Kursen riktar sig till sjukvårdspersonal och innovationsstödjande verksamhet inom VGR; läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, verksamhetschefer, ingenjörer/tekniker och personer som behöver en introduktion om gällande regelverk och tillämpning för forskning och utveckling av medicintekniska produkter. I mån av plats är deltagare från andra verksamheter också välkomna.

Kursinnehåll: (prel.)

  • Inledning
  • Vad är en Medicinteknisk Produkt (MTP)?
  • CE-märkning, regelverk och ansvar, MDR och IVDR
  • Egentillverkning
  • Produktutveckling av MTP
  • Klinisk utvärdering & kliniska prövningar

 

Inget nytt utbildningstillfälle är planerat i dagsläget.