Kvinna med ansträngningsinkontinens?

VI SÖKER DELTAGARE till en klinisk studie med ett nytt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens. Alla studierelaterade undersökningar och provtagningar är kostnadsfria.

Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.

FÖR ATT DELTA I STUDIEN måste du vara mellan 18 och 70 år, använda inkontinensskydd varje dag samt läcka urin vid ansträngning som vid träning, tunga lyft, hosta, skratt eller nysning.

FÖR MER INFORMATION kontakta Jessica Hagström och Per Petersson
PTC-Skaraborg, Gesällgatan 5, Skövde, tel. 0500-493355
Ansvarig läkare Margareta Hellgren, leg. läkare

PTC Enheter

PTC Göteborg
Besöksadress:
Näverlursgatan 42
421 44 Västra Frölunda
Telefon:
031- 342 24 11, 031- 342 24 12

PTC Skaraborg
Besöksadress:
Gesällgatan 5
541 50 Skövde
Telefon: 
0500- 49 33 54, 0500- 49 33 55, 0500- 49 33 56

Enhetschef

Margareta Sandberg
Telefon
0702-003625