Läkemedel

Läkemedel

Vi erbjuder rådgivning och stöd för forskare och företag som vill genomföra en klinisk läkemedelstudie. Vi erbjuder en timmes fri rådgivning där man kan få svar på grundläggande frågor eller diskutera behov av forskningsstöd. Efter ett initialt möte kan vi vid behov ta fram ett kostnadsförslag för ytterligare tjänster.

Alla tjänster inom forskningsstöd

Ansökningshjälp

Vi ger stöd vid ansökningar till instanser så som Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket.

Datahantering /Data Management

Vi erbjuder tjänster som att tillhandahålla ett eCRF-system för insamling av data, sätta upp eCRF enligt studieprotokoll, datahantering och författa Data Management (DM) -dokument. Läs mer om Datahantering / eCRF tjänster här.

Dokumentation

Vi kan hjälpa till att granska eller vara delaktiga i att skriva dokument för forskningsprojekt, till exempel studieprotokoll, forskningspersonsinformation, samtycke och ansökningsdokument.

Feasibility – Stöd vid studieförfrågningar

Vi erbjuder hjälp med att undersöka om en studie är genomförbar i Sverige (Landsförfrågan). Kliniska Studier Sverige erbjuder också hjälp med att identifiera intresserade kliniker/prövare som kan utföra kliniska studier (Klinikförfrågan). Läs mer om feasibility-tjänster här. 

Grants office

Vi erbjuder hjälp att hitta, ansöka om och administrera lämplig externfinansiering, med fokus på finansiering från framförallt EU:s ramprogram för forskning. Vår Scientific editor erbjuder även hjälp med att editera texter för vetenskaplig stringens. Mer information om Grants office och kontaktuppgifter >>

Hälsoekonomi

Vi erbjuder rådgivning, stöd och utförande av hälsoekonomiska utvärderingar. Läs mer om hälsoekonomiska tjänster och kontakt här.

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder juridiskt stöd till forskningsverksamhet och granskning av forskningsrelaterade avtal. Kontakta Helena Carrick, helena.carrick@vgregion.se

Medicinsk rådgivning

Vi erbjuder all typ av rådgivning gällande medicinsk forskning, särskilt translationella studier. Till kontakt för medicinsk rådgivning >>

Monitorering

Vi hjälper till med monitorering inom alla sorters kliniska prövningar. Läs mer om tjänster och mallar för monitorering. 

Projektledning

Vi har flera projektledare inom Gothia Form som kan driva ett projekt från början till slut. Vi erbjuder en timmes kostnadsfri rådgivning där man kan få svar på enklare frågor, få hjälp med kontakter eller diskutera behov av projektstöd. Efter ett initialt möte kan vi vid behov ta fram ett kostnadsförslag för ytterligare tjänster.

Registerstudier

Vi erbjuder rådgivning samt stöd genom hela processen kring registerstudier. Till mer information och kontakt. 

Registrering av studie - ClinicalTrials.gov

Gothia Forum är administratör för organisationen ”VastraGotaland” och vi hjälper till med att skapa användarkonton för medarbetare inom VGR. Läs mer om registrering av studie i ClinicalTrials.gov. 

Verktyg och mallar

Vi samlar publiceras resultat av regionala och nationella projekt från samarbetet Kliniska Studier Sverige och andra initiativ som underlättar studieprocessen vid genomförandet av kliniska studier. Ta del av verktyg och mallar här. 

Kontaktformulär forskningsstöd

 

Kontakta oss här!

Fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig inom 10 dagar. Om ditt ärende är brådskande går detta att kommunicera via formuläret och vi kommer då att kontakta dig direkt.

Puff - Kliniska Studier - steg för steg

Kliniska Studier - steg för steg
Vill veta mer om hur studieprocessen ser ut och vad man bör tänka på när man genomför en klinisk studie?  Besök kliniskastudier.se