Mallar till hjälp vid planering och genomförande av kliniska studier

Mallar till hjälp vid planering och genomförande av kliniska studier

Representanter från samtliga noder inom samarbetet Kliniska Studier Sverige har genom kartläggning och behovsanalys tillsammans identifierat ett antal mallar och stöddokument som kan vara till hjälp vid planering och genomförande av kliniska studier.

Nedan återfinns de mallar som hittills tagits fram som kan vara till hjälp att utgå från för läkemedelsstudier och andra typer av studier (studier som inte kräver godkännande av Läkemedelsverket). Dessa kan laddas ner och modifieras utifrån behov i studiearbetet.

Mallar att utgå från till hjälp vid läkemedelsstudier:

Engelska mallar

Mallar vid andra typer av studier:

Ansvarig för mallarna är arbetsgruppen för QA inom nodorganisationerna kopplade till Kliniska Studier Sverige. Mallarna kommer att ses över regelbundet av den nationella arbetsgruppen. Eventuella förbättringsförslag av mallarna kan skickas till e-mailadress enligt nedan och utsedd QA-kontakt på respektive nod kan då lyfta förslaget vidare. 

Kontaktuppgift till noderna:

Andra användbara stöddokument och mallar finns tillgängliga på t.ex. Apotekarsocieteten, Biobank Sverige, Avtalsprojektet.se etc. och många användbara länkar och information återfinns på webbplatsen  kliniskastudier.se 
 
För mer information om de genomförda utvecklingssatsningarna se webbplatsen  kliniskastudier.se 
 
Här publiceras material som stödjer arbetet med kliniska studier. Materialet har tagits fram inom ramen för Kliniska Studier Sverige – ett samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som finansieras och stöds av Vetenskapsrådet. För mer information om samarbetet, se Kliniska Studier Sverige.