Mallar till hjälp vid planering och genomförande av kliniska studier

Mallar till hjälp vid planering och genomförande av kliniska studier

Kliniska Studier Sverige har tagit fram mallar och stöddokument för stöd i genomförandet av kliniska studier. Mallarna kvalitetsgranskas och uppdateras regelbundet. När mallarna har laddats ner kan de anpassas efter behoven i studiearbetet.

Mallar och stöddokument till hjälp vid: