Mallar medicintekniska produkter

Mallar till hjälp vid medicintekniska kliniska prövningar

Ansvarig för mallarna är arbetsgruppen för medicinteknik inom nodorganisationerna kopplade till Kliniska Studier Sverige. Mallarna kommer att ses över regelbundet. Eventuella förbättringsförslag av mallarna kan skickas till e-mailadresser längre ned på sidan och utsedd kontakt för medicinteknik  på respektive nod kan då lyfta förslaget vidare. 

Kontaktuppgift till noderna:

Andra användbara stöddokument och mallar finns tillgängliga på t.ex. Apotekarsocieteten, Biobank Sverige, Avtalsprojektet.se etc. och många användbara länkar och information återfinns på webbplatsen  kliniskastudier.se 

För mer information om de genomförda utvecklingssatsningarna se webbplatsen  kliniskastudier.se 

Här publiceras material som stödjer arbetet med kliniska studier. Materialet har tagits fram inom ramen för Kliniska Studier Sverige – ett samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som finansieras och stöds av Vetenskapsrådet. För mer information om samarbetet, se Kliniska Studier Sverige.