Anna Höglind

Anna Höglind

Undersköterska
031 - 342 96 64
Anna-Carin Varvne

Anna-Carin Varvne

Funktionsledare
0700 - 82 50 91
Annika Johansson

Annika Johansson

Biomedicinsk analytiker
031 - 342 74 72
Birgitta Jannemark

Birgitta Jannemark

Undersköterska
031 - 342 96 98
Catherine Åhlund

Catherine Åhlund

Funktionsledare
0700 - 82 33 95
Chrichan Månsson

Chrichan Månsson

Forskningssjuksköterska
031 - 342 13 27
Christer Söderström

Christer Söderström

Enhetschef
0700 - 82 50 90
Dan Curiac

Dan Curiac

Överläkare
0700 - 82 33 51
Eivor Ludvigsson

Eivor Ludvigsson

Undersköterska
031 - 342 96 64
Eva Dahl Jensen

Eva Dahl Jensen

Forskningssjuksköterska
031 - 342 98 45
Helen Svanström

Helen Svanström

Forskningssjuksköterska
031-342 89 47
Helene Larsson

Helene Larsson

Undersköterska
031 - 342 98 10
Ingrid Enerbäck

Ingrid Enerbäck

Forskningssjuksköterska
031 - 342 84 85
Ingrid Hedenquist

Ingrid Hedenquist

Forskningssjuksköterska
031 - 342 84 86
Ingrid Möller

Ingrid Möller

Undersköterska
031 - 342 68 82
Karin Hedman

Karin Hedman

Underläkare
Lilli Bohm

Lilli Bohm

Undersköterska
031 - 342 24 15
Liselott Lisjö

Liselott Lisjö

Forskningssjuksköterska
031 - 342 96 78
Maria Just

Maria Just

Forskningssjuksköterska
031 - 342 13 29
Marina Fröjd

Marina Fröjd

Undersköterska
031 - 342 98 13
Sari Huusko

Sari Huusko

Funktionsledare
0700 - 82 34 22
Susanne Kolebring

Susanne Kolebring

Undersköterska
031 - 342 88 71
Therese Schagerlind

Therese Schagerlind

Forskningssjuksköterska
031 - 342 84 89