Medicinsk rådgivning

Medicinsk rådgivning

Vi erbjuder all typ av rådgivning gällande medicinsk forskning, särskilt translationella studier. Vi har mycket god kännedom om den kliniska och akademiska forskningsmiljön i Västra Götalandsregionen och kan även fungera som diskussionspartner gällande nya idéer och produkter, kunskapsluckor i vården och patientnytta.

Kontakt

Kontakt

Per-Anders Jansson
Medicinsk rådgivare
Telefon
0702-033010
Per-Anders Jansson