Medicinteknik

Medicinteknik

Våra tjänster

Vi erbjuder rådgivning och stöd kring kliniska studier med medicintekniska produkter. Vi erbjuder en timmes fri rådgivning där man kan få svar på grundläggande frågor eller diskutera behov av forskningsstöd.

Exempel på vad vi kan ge stöd inom är; protokoll och forskningspersonsinformation, ansökningar till Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndighet, projektledning samt monitorering. Läs mer under projektstöd. 

Vid Gothia Forums prövningsenheter kan man genomföra studier. 
Gothia Forum erbjuder även hjälpa till att identifiera kliniker/prövare för en klinisk studie. Läs mer om hjälp med feasibility.

Kurs i medicinteknik

För mer kunskap om medicinteknik erbjuder Gothia Form en grundkurs i utveckling av medicintekniska produkter riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Läs mer om kursen i medicinteknik.

Övrigt stöd i samverkan

Frågor som rör produktutveckling, klassificering, klinisk utvärdering, studier kring användarvänlighet eller upphandling erbjuder Gothia Forum inte stöd kring. 

För stöd med tidig kontakt med hälso- och sjukvården t.ex. för behovskartläggning samt test och simulering i klinisk verksamhet kontakta Innovationsplattformen, VGR.

För stöd kring företagsutveckling inom healthtech kontakta Sahlgrenska Science Park.

 


 

Kontakt medicinteknik Ebba

Kontakt

Ebba Brann
Projektledare
Telefon
0725-31 80 24

Kontakt medicinteknik Åsa

Kontakt

Åsa Odhagen Rosvall
Projektledare
Telefon
0722-43 35 16