Nationella rekommendationer för R-RCT

Nationella rekommendationer för R-RCT


Nationella rekommendationer för randomiserade kliniska studier,R-RCT, har tagits fram inom ramen för samarbetet Kliniska Studier Sverige. Dessa syftar till att underlättar och förbättrar förutsättningarna för att driva R-RCT. Rekommendationer med dokumentation finns här https://www.r-rct.se/

Förhoppningen är att rekommendationerna ska underlätta och snabba på arbetet med registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT) i de befintliga svenska kvalitetsregistren och andra lämpliga register och datasamlingar. Med hjälp av verktyg i form av dokumentation och tekniskt ramverk tillgängligt kan R-RCT genomföras snabbare och med högre kvalitet i fler register.

Läs mer om R-RCT på Kliniska Studier Sverige